GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
[Đăng ngày: 22/05/2012]


 
1. TÊN ĐƠN VỊ:                    PHÒNG TỔ CHỨC –  HÀNH CHÍNH
                                               Điện thoại:    0650 3752 033
2. NHÂN SỰ:
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

2

Phạm Văn Hòa

P. Trưởng phòng

Kỹ sư Kinh tế vận tải

3

Nguyễn Thanh Huyền

Cán sự tiền lương

Trung cấp Vật tư

4

Hoàng Kim Nhung

Tổ trưởng Tổ Y tế - Vệ sinh môi trường

Trung cấp Y tế

5

Nguyễn Hữu Cường

Nhân viên lái xe

Kỹ sư Chế tạo máy

6

Trần Doãn Vạn

Tổ trưởng Bảo vệ

Sỹ quan Kỹ thuật vũ khí

7

Phạm Hùng Đính

Nhân viên Bảo vệ

PTTH

8

Phạm Thị Mỹ

Nhân viên phục vụ

PTTH

9

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên phục vụ

PTTH

 3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:
           3.1Tổ chức thực hiện các mặt công tác về hành chính tổng hợp của Phân hiệu, công tác văn thư lưu trữ, công tác giao dịch, lễ tân, khánh tiết;
           3.2Tham mưu cho Giám đốc về công tác sắp xếp, tuyển dụng lao động, đề bạt, thuyên chuyển, qui hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên nhân viên; thực hiện trình tự, thủ tục về công tác tổ chức cán bộ theo chỉ đạo; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
           3.3Triển khai và thực hiện chế độ, chính sách về lao động, tiền lương; các công việc về quản lý phòng khách, nhà công vụ của Phân hiệu; thường trực công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ giáo viên nhân viên; thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động;
           3.4Quản lý trang thiết bị văn phòng được giao, tại phòng họp, phòng khách, hội trường Phân hiệu;
           3.5Quản lý, điều hành việc sử dụng ô tô phục vụ công tác theo qui chế của nhà trường và Phân hiệu;  
           3.6Thực hiện công tác quân sự, an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ trong Phân hiệu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ công tác an ninh quốc phòng; đảm bảo tư trang, thiết bị, điều kiện cho lực lượng tự vệ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu;
           3.7Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện công tác phòng cáy chữa cháy, phòng chống bão lũ hàng năm;
           3.8Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, bảo hiểm y tế, truyền thông dân số, vệ sinh phòng bệnh tại Phân hiệu; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ giáo viên nhân viên; quản lý tủ thuốc, chẩn đoán, điều trị, cấp thuốc cho CB GV NV và HS theo khả năng, thực hiện thủ tục gửi người bệnh lên tuyến trên điều trị;     
           3.9Tổ chức xây dựng cảnh quan môi trường, chăm sóc cây cảnh; tổ chức thực hiện vệ sinh khu vực nhà vệ sinh;
           3.10Báo cáo định kỳ, đột xuất về các mặt công tác được phân công theo qui định của cấp trên và Giám đốc; 
           3.11Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng Hành chính-Tổ chức
Các tin