KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II
[Đăng ngày: 22/05/2012]


1.TÊN ĐƠN VỊ:                     KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II

                                                Điện thoại:     0650 3734 018

2. NHÂN SỰ:           

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

 1

Nguyễn Hoàng Phong

Trưởng khoa

KS. Nhiệt -Điện lạnh

2

Nguyễn Phước Trung

Giảng viên

KS.Điện – Điện tử

3

Dương Văn Huyện

Giảng viên

Kỹ thuật vô tuyến – Điện

4

Đoàn Văn Kháng
Giảng viên

KS. Kỹ thuật viễn thông

5

Nguyễn Hữu Tín

Giảng viên

ThS.Mạng và nhà máy điện

6

Nguyễn Văn Trúng

Giảng viên

KS.Điện khí hóa – Cung cấp điện

7

Trần Thị Thu Hà

Giảng viên

KS.Điện khí hóa – Cung cấp điện
 3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

            3.1 Nhiệm vụ:

3.1.1.  Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế  hoạch giảng dạy hàng năm của Trường và phân hiệu.

3.1.2.  Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.1.3.  Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

3.1.4.  Quản lý giảng viên, giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

3.1.5.  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Giám Đốc phân hiệu giao. Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy nghề.

3.1.6.  Phối hợp với phòng Đào Tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất.

3.1.7.  Xây dựng kế hoạch Giáo viên, thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình.

3.1.8.  Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học.

3.1.9.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Giám Đốc phân hiệu.

3.1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do phân hiệu và tổ chức phân công.

3.2 Các chuyên ngành quản lý, thực hiện đào tạo:

  3.2.1. Thông tin Tín hiệu Đường sắt

- Cao đẳng nghề Thông tin tín hiệu Đường sắt

- Trung cấp nghề Thông tin tín hiệu Đường sắt

3.2.2. Điện Công nghiệp

- Cao Đẳng nghề Điện công nghiệp  

-Trung cấp nghề Điện công nghiệp

- Liên thông nghề Điện công nghiệp từ Công nhân kỹ thuật (bậc 3/7)lên cao đẳng nghề

3.2.3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh) 

- Cao đẳng nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 - Trung cấp nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Liên thông nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí từ công nhân kỹ thuật (bậc 3/7) lên cao đẳng nghề


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: KHOA THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II
Các tin
THÔNG BÁO MỚI


BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN