BỘ MÔN THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II
[Đăng ngày: 22/05/2012]


TÊN ĐƠN VỊ: BỘ MÔN THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II

Điện thoại: 0650 3734 018

2. NHÂN SỰ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Nguyễn Hoàng Phong

Phó trưởng khoa

Th.sỹ giáo dục học - KS.Nhiệt-điện lạnh

2

Nguyễn Phước Trung

Giáo viên

KS.Điện – Điện tử

3

Nguyễn Hữu Tín

Giáo viên

ThS.Mạng và nhà máy điện

4

Nguyễn Văn Trúng

Giáo viên

KS.Điện khí hóa – Cung cấp điện

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

3.1 Nhiệm vụ:

3.1.1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường và phân hiệu.

3.1.2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.1.3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

3.1.4. Quản lý giảng viên, giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

3.1.5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học được Giám Đốc phân hiệu giao. Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy đào tạo.

3.1.6. Phối hợp với bộ phận Đào Tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất.

3.1.7. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực hiện kế hoạch dự giờ trong bộ môn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình.

3.1.8. Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV; Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học.

3.1.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Giám Đốc phân hiệu.

3.1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do phân hiệu và tổ chức phân công.

3.2 Các chuyên ngành quản lý, thực hiện đào tạo:

3.2.1. Thông tin Tín hiệu Đường sắt

- Cao đẳng Thông tin tín hiệu Đường sắt

- Trung cấp Thông tin tín hiệu Đường sắt

3.2.2. Điện Công nghiệp

- Cao Đẳng Điện công nghiệp

-Trung cấp Điện công nghiệp

- Liên thông Điện công nghiệp từ trung cấp lên cao đẳng

3.2.3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh)

            - Cao đẳng kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

            - Trung cấp kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

            - Liên thông Điện công nghiệp từ trung cấp lên cao đẳng


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: BM THÔNG TIN TÍN HIỆU - ĐIỆN II
Các tin
THÔNG BÁO MỚI


BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN