KHOA CƠ KHÍ CÔNG TRÌNH II
[Đăng ngày: 22/05/2012]


Điền chữ ở đây

1. TÊN ĐƠN VỊ:                   KHOA CƠ KHÍ - CÔNG TRÌNH II

                                             Điện thoại : 06503.733.822

2. NHÂN SỰ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Phạm Văn Thắng

Trưởng khoa

Kỹ sư Cầu Đường

2

Lê Tiến

Giáo viên

Kỹ sư Cầu Đường

3

Phan Thị Hiền

Giáo viên

Th.sỹ Công nghệ chế tạo máy

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

3.1 Nhiệm vụ:

3.1.1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Phân hiệu.

3.1.2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.1.3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

3.1.4. Quản lý giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

3.1.5 Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Giám đốc giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

3.1.6. Thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập của HSSV.

3.1.7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình.

3.1.8. Phối hợp với phòng QLHS – SV, GVCN trong công tác quản lý giáo dục HSSV.

3.1.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của phân hiệu.

3.1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân hiệu phân công.

3.2. Các chuyên ngành quản lý, thực hiện đào tạo:

3.2.1. Trung cấp nghề

      - Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

      - Vận hành và sửa chữa máy thi công đường sắt

      - Cắt gọt kim loại

      - Hàn

3.2.2. Sơ cấp nghề

      - Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

      - Gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt

      - Tuần gác cầu, đường, hầm

      - Cắt gọt kim loại

      - Hàn


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: KHOA CƠ KHÍ - CÔNG TRÌNH II
Các tin