GIỚI THIỆU
 


KHOA ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
[Đăng ngày: 26/04/2016]


1. TÊN ĐƠN VỊ:                     KHOA ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

                                                Điện thoại:     0650 3795 092

2. NHAN SỰ:

           

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

1

Đoàn Bảo Quốc

Trưởng khoa

Th.s Kỹ thuật

2

Lê Vân Nam

Giáo viên

Kỹ sư Đầu máy toa xe

3

Đinh Hữu Tùng

Giáo viên

KS. Cơ khí chế tạo máy

4

Lê Thị Như Phượng

Giáo viên

KS.  Vân tải đường sắt

5

Tạ Thị Thủy

Giáo viên

KS. Khai thác và quản lý ĐS

6

Hoàng Minh Ngọc

Giáo viên

KS.trang bị điện trong công nghiệp và GTVT

 

3CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 

            3.1 Nhiệm vụ:

3.1.1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Phân hiệu.

3.1.2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.1.3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

3.1.4. Quản lý giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

3.1.5 Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Giám đốc giao; Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

3.1.6. Thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập của HSSV.

3.1.7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình.

3.1.8. Phối hợp với phòng QLHS – SV, GVCN trong công tác quản lý giáo dục HSSV.

3.1.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của phân hiệu.

3.1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân hiệu phân công.

            3.2 Các chuyên ngành quản lý, thực hiện đào tạo:

                        3.2.1. Trung cấp nghế Lái tàu đường sắt

3.2.2. Trung cấp nghề Công nghệ chế tạo & Bảo dưỡng toa xe

3.2.3. Sơ cấp nghề Khám chữa toa xe

3.2.4. Sơ cấp nghề Lái goòng đường sắt.


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: KHOA ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
Các tin
THÔNG BÁO MỚI


BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN