THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ CÁC LỚP SƠ CẤP VÀ TUYỂN SNH TUYỂN SINH ĐỢT I NĂM 2018
[Đăng ngày: 15/03/2018]TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
PHÂN HIỆU PHÍA NAM
Số: 132/TB-CĐĐSPN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 2 năm 2019


THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ các lớp trình độ Sơ cấp

Trường Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam thông báo tuyển sinh, đào tạo và cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp đường sắt, với các nội dung sau:

I. NGHỀ LÁI VÀ VẬN HÀNH PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG ĐƯỜNG SẮT

- Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Số lượng tuyển sinh: 20 người

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Học phí: 7.200.000đ/khóa/người.

- Người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Mức lương: 12 triệu/tháng

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Đường sắt đô thị - Tp.HCM, Xí nghiệp 301 – Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công trình 3.

- Người học được Công ty Hỗ trợ học phí và ký hợp đồng cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

II. NGHỀ PHỤC VỤ ĂN UỐNG TRÊN TÀU HỎA

- Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Số lượng tuyển sinh: 30 người

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Đường sắt– Phân hiệu phía Nam, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Học phí: 6.000.000đ/khóa/người.

- Mức lương khởi điểm: 5 - 6 triệu/tháng

- Người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam, Số 01A, Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Người học được ký hợp đồng cam kết bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

III. NGHỀ GÁC GHI, GHÉP NỐI ĐẦU MÁY TOA XE

- Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng.

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành

- Số lượng tuyển sinh: 20 người

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Đường sắt– Phân hiệu phía Nam, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Học phí: 6.000.000đ/khóa/người.

- Người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Mức lương khởi điểm: 6 - 7 triệu/tháng

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, Số 540/21, Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3 TP Hồ Chí Minh.

+ Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn, số 540/45, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Quận 3, TP.HCM.

IV. NGHỀ KHÁM CHỮA TOA XE

- Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Số lượng tuyển sinh: 30 người

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Đường sắt– Phân hiệu phía Nam, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Học phí: 6.000.000đ/khóa/người.

- Người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Mức lương khởi điểm: 7 - 8 triệu/tháng

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn, số 540/45, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Quận 3, TP.HCM.

V. NGHỀ GÁC ĐƯỜNG NGANG, CẦU CHUNG, HẦM ĐƯỜNG SẮT

- Trình độ đào tạo: Sơ cấp.

- Thời gian đào tạo: 06 tháng.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Số lượng tuyển sinh: 25 người

- Địa điểm đào tạo: Trường Cao đẳng Đường sắt– Phân hiệu phía Nam, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Học phí: 6.000.000đ/khóa/người.

- Người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Mức lương khởi điểm: 5 - 6 triệu/tháng

- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, Số 1 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

VI. THỜI GIAN:

- Nộp hồ sơ: trước ngày 27/4/2019.

- Khai giảng: dự kiến ngày 06/5/2019.

VII. THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

- Trung tâm Tư vấn đào tạo và Đào tạo thường xuyên, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 02.743.733.821 hoặc 0982.129.256 (cô Len), 0989.975.636 (cô Hải).

- Phòng Đào tạo và QL.HSSV II: 02.743.742.796 hoặc 0902.804.113 (thầy Thạo).

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn;

- Đoàn tiếp viên ĐS Phương Nam;

- Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn;

- Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn;

- TTTVĐT&ĐTTX;

- Thông báo rộng rãi;

- Lưu ĐT, VT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trương Thành Trung


 

 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
PHÂN HIỆU PHÍA NAM
Số: 110/TBTS-CĐĐSPN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2018


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
(Phân hiệu phía Nam)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 1. THÔNG TIN TUYỂN SINH:


TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Trình độ đầu vào

Thời gian đào tạo

Nơi làm việc
sau khi tốt nghiệp

A. Cao đẳng

1.

Điều hành chạy tàu hỏa

6840125

THPT

2.5 năm

Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn, Phú Khánh

2.

Quản trị mạng máy tính

6480209

THPT

2.5 năm

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

3.

Kế toán doanh nghiệp

6340302

THPT

2.5 năm

4.

Điện công nghiệp

6520227

THPT

2.5 năm

5.

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

6520205

THPT

2.5 năm

B. Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng

1.

Điện công nghiệp

6520227

TC,TCN

1 năm

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

2.

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6520205

TC,TCN

1 năm

C.

Trung cấp

 

 

 

 

1.

Điện công nghiệp

5520227

THCS

1.5 năm

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

2.

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

5520205

THCS

1.5 năm

3.

Công nghệ ô tô

5510216

THCS

1.5 năm

4.

Hàn

5520123

THCS

1.5 năm

5.

Lái tàu đường sắt

5840124

THPT

1.5 năm

Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn

6.

Công nghệ chế tạo, bảo dưỡng đầu máy

5510215

THPT

1.5 năm

7.

Điều hành chạy tàu hỏa

5840125

THPT

1.5 năm

Chi nhánh KTĐS Phú Khánh; Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng

D. Liên thông từ Sơ cấp lên Trung cấp

1.

Điện công nghiệp

5520227

SC,SCN

1 năm

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

2.

Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

5520205

SC,SCN

1 năm

E. Sơ cấp

1.

Khám chữa toa xe

 

THCS

9 tháng

Xí nghiệp toa xe Sài Gòn

2.

Gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe

 

THPT

6 tháng

3.

Cắt gọt kim loại (tiện, phay bào)

 

THPT

6 tháng

4.

Nhân viên phục vụ ăn uống trên tàu

 

THCS

6 tháng

Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam - Tp.HCM

5.

Gác đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt

 

THCS

6 tháng

Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

6.

Xây dựng đường sắt

 

THCS

6 tháng

7.

Bảo trì công trình đường sắt

 

THCS

6 tháng

Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

8.

Hàn

 

THCS

6 tháng

Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng

9.

Thông tin tín hiệu đường sắt

 

THCS

6 tháng

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp

10.

Sửa chữa thiết bị lạnh

 

THCS

3 tháng

11.

Sửa chữa thiết bị điện công nghiệp

 

THCS

3 tháng


2. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

Căn cứ vào kết quả học tập trong học bạ lớp 9, lớp 12 hoặc kết quả thi tốt nghiệp THCS, THPT quốc gia năm 2018.
        +
Hệ Sơ cấp, Trung cấp: Trung học cơ sở trở lên.
        +
Hệ Cao đẳng: Trung học phổ thông
        +
Hệ liên thông Trung cấp: Tốt nghiệp Sơ cấp, Sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp THCS trở lên.
        +
Hệ liên thông Cao đẳng: tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề cùng ngành, nghề và bằng THPT hoặc tương đương.

3. QUYỀN LỢI CỦA HSSV:
         +
Được giới thiệu phỏng vấn tuyển dụng sau khi tốt nghiệp (mức lương khởi điểm từ 6 triệu đến 8 triệu đồng/tháng).
         + 
Được học liên thông lên bậc học cao hơn theo quy định hiện hành.
         + 
Được xác nhận vay vốn tín dụng học tập; Xét cấp học bổng theo quy định chung; Có chỗ ở nội trú. HSSV diện chính sách, ưu đãi được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định.
         + 
Học sinh tốt nghiệp Lái tàu đường sắt có thể được giới thiệu học tập, làm việc và định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức (nếu có nhu cầu).

4. HỒ SƠ TUYỂN SINH:
         +
Liên hệ tại văn phòng tuyển sinh của Trường hoặc tải “Phiếu đăng ký dự tuyển” , Tải sơ yếu lý lịch
         
   Hồ sơ gồm:
            
+ Phiếu đăng ký học nghề
            
+ Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên
            
+ Bản sao học bạ, bằng tốt nghiệp
            
+ Các giấy tờ cá nhân liên quan khác
            
Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ

5. TƯ VẤN CHỌN NGÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH:
              
Trung tâm Tư vấn đào tạo và Đào tạo thường xuyên, số 7 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
                        
Điện thoại: 02743.733.821; 0989.975.636 (Cô.Hải), 0902.804.113 (Thầy Thạo).
              
Trung tâm đào tạo Đường sắt Sài Gòn, số 590 CMT8, P11, Q3, Tp.HCM. 
                         
Điện thoại: 0283.441.220; 0918.784.264 (Thầy Hùng).

6. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
         +
Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2018
          +
Đợt 2: Từ tháng 10 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2018


Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Thông báo rộng rãi;
- Lưu VT.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU PHÍA NAM

(đã ký)

Bùi Hoài Nam

 

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Trung tâm tuyển sinh
Các tin