TRUNG TÂM ĐT KT-NV ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
[Đăng ngày: 22/05/2012]


 I. TÊN ĐƠN VỊ:    TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 590, đường CMT8, P11, Q3, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 083.8441220 – 083.9934782

Fax: 083.8441220

 II. NHÂN SỰ:

TT

     HỌ VÀ TÊN

       CHỨC VỤ

    HỌC VỊ

1

Đậu Văn Hùng

Giám đốc

Thạc sĩ

2

Nguyễn Tài Dũng

Chuyên viên

Thạc sĩ

3

Nguyễn Khắc Hiếu Nhân viên Cử nhân luật
   
  

 III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHÍNH:

3.1 - Chức năng:

3.1.1- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Tin học, Ngoại ngữ ngắn hạn; Đào tạo trình độ sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề theo chức năng của Phân hiệu và của Trường.

3.1.2- Tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo với các tổ chức và các đơn vị có chức năng đào tạo, đa dạng hóa các hoạt động đào tạo đáp ứng như cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành và cho xã hội.

3.2 – Nhiệm vụ:

3.2.1- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, Tin học, Ngoại ngữ ngắn hạn cho CBVC, NV đang công tác ở các đơn vị thuộc ngành Đường sắt theo kế hoạch của Đường sắt Việt Nam giao hàng năm.

3.2.2- Quản lý và phục vụ việc dạy và học đối với các lớp do Phân hiệu tổ chức học tại Trung tâm, theo kế hoạch.

3.2.3- Tham mưu cho Giám đốc Phân hiệu ký kết các hợp đồng đào tạo, tổ chức đào tạo theo hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài ngành theo địa chỉ.

3.2.4- Liên kết với các tổ chức, đơn vị có chức năng đào tạo, đa dạng hóa các hoạt động đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời góp phần đáp ứng cho nhu cầu đào tạo của xã hội.

3.2.5- Tổ chức quản lý, sử dụng, khai thác đúng chức năng và có hiệu quả cơ sở vật chất được Phân hiệu giao.

3.2.6- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh, sinh viên.

 

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Trung tâm Sài Gòn
Các tin