Chiêu sinh
[Đăng ngày: 22/05/2012]


     TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   PHÂN HIỆU PHÍA NAM 
                                                                                      Bình Dương,ngày 15 tháng 4 năm 2015
 
                                        
                                           THÔNG BÁO      

 Chiêu sinh đào tạo sát hạch cấp GPLX môtô hạng A1, ôtô hạng B-C,
cấp chứng chỉ lái xe nâng hàng

Trường Cao đẳng Đường sắt Phân hiệu phía Nam thông báo về việc chiêu sinh đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 và Ôtô hạng B-C, cấp chứng chỉ lái xe nâng hàng như sau:

              1/- Chiêu sinh:

            *Đào tạo, sát hạch cấp GPLX môtô hạng A1:-
           - Thường xuyên mở các khóa đào tạo sát hạch cấp GPLX mô tô A1 học và sát hạch vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cho tất cả các đối tượng công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có đủ sức khỏe điều khiển xe cơ giới.
           - Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô A1 tại Trường Cao đẳng Đường sắt-Phân hiệu  phía Nam: Số 7 Lý Thường Kiệt,Kp.Thống Nhất 1, P Dĩ An,Tx.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 
            *Đào tạo, sát hạch cấp GPLX ôtô hạng B1-B2-C: 
            - Khai giảng hàng tháng các khóa đào tạo sát hạch cấp GPLX ôtô hạng B1-B2-C.
            - Đối tượng đăng ký học: công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đối với hạng B1,B2, đủ 21 tuổi đối với hạng C và có đủ sức khỏe điều khiển xe cơ giới.
 
            - Học tại Trường Cao đẳng Đường sắt-Phân hiệu  phía Nam: Số 7 Lý Thường Kiệt, Kp.Thống Nhất 1, P Dĩ An,Tx.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
            - Học viên được đăng ký thời gian học lái xe ô tô theo yêu cầu, đăng ký học thực hành lái xe thứ bảy và chủ nhật không thu thêm chi phí.
             *Đào tạo,cấp chứng chỉ lái xe nâng hàng:
            - Khai giảng lớp học hàng tháng
            - Đối tượng đăng ký học: công dân Việt Nam đủ 18 tuổi và có đủ sức khỏe điều khiển xe cơ giới. 
            - Học tại Trường Cao đẳng Đường sắt-Phân hiệu  phía Nam: Số 7 Lý Thường Kiệt, Kp.Thống Nhất 1, P Dĩ An,Tx.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
            - Học viên được đăng ký thời gian học lái xe theo yêu cầu, đăng ký học thực hành lái xe thứ bảy và chủ nhật không thu thêm chi phí. 

              2/- Học phí đào tạo và sát hạch cấp GPLX, chứng chỉ:
               *Môtô hạng A1:
                + Học phí (học và sát hạch): 325.000 đ
                + Học viên có GPLX ôtô:     285.000 đ (chỉ sát hạch phần thực hành)
               * Ôtô:
                + Học phí hạng B1,B2 : 4.400.000đ/khóa 
                                       (học phí trên chưa bao gồm lệ phí tập cảm biến và sát hạch)                + Học phí hạng C :    7.300.000 đ/khóa
                                        (học phí trên chưa bao gồm lệ phí tập cảm biến và sát hạch)               * Xe nâng hàng:
                + Học phí : 1.760.000đ/khóa ( đã bao gồm lệ phí cấp chứng chỉ tốt nghiệp)
*Đặc biệt các khóa học lái xe ô tô khai giảng có chi phí  khuyến khích giảm trừ học phí cho học viên hoặc cho người giới thiệu hồ sơ khi nộp hồ sơ trực tiếp và đóng tiền học phí 1 lần tại văn phòng thu nhận hồ sơ: giảm  200.000 đ/hồ sơ hạng B;
                                                                    300.000 đ/hồ sơ hạng C;

                       Rất hân hạnh được phục vụ, mọi chi tiết xin liên hệ tại:

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE
 TRƯỜNG CAO ĐẴNG ĐƯỜNG SẮT - PHÂN HIỆU PHÍA NAM
Địa chỉ: số 07 Lý Thường Kiệt -Kp Thống Nhất 1-P Dĩ An - TX Dĩ An ,T. Bình Dương

    ĐT: 0650 3742700 – 0650 248 36 38 - Fax: 0650 3742816
     Web: www.caodangduongsat-cs2.edu.vn

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                      GĐ PHÂN HIỆU PHÍA NAM


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: TT.KTTH
Các tin