DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT PHÍA NAM NHIỆM KỲ 2015 - 2018
[Đăng ngày: 22/05/2012]


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT PHÍA NAM
NHIỆM KỲ 2015 - 2018

 

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ01

Nguyễn Phú

Bình

1962

Trưởng khoa

Cơ bản II

 

Chủ tịch

 

04

Nguyễn Văn

Nhậm

1976

 

Trưởng phòng Tài chính kế toán

 

Phó Chủ tịch Công đoàn

 

05

Phạm Văn

Thắng

1975

 

Trưởng khoa Cơ khí – Công trình II

 

Ủy viên

Trưởng ban Thanh tra nhân dân

 

02

Bùi Việt

Hải

1978

 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn đào tạo & Đào tạo thường xuyên

Ủy viên

Trưởng ban Nữ công

 

03

Nguyễn Thanh

Huyền

1963

 

Cán sự tiền lương

phòng TC- HC

Ủy viên

 

06

Phạm Khắc

Toàn

1970

 

Nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp

 

Ủy viên

 

07

Nguyễn Phước

Trung

1976

 

Giáo viên Khoa

Thông tin Tín hiệu – Điện II

 

Ủy viên

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

TT

Tổ công đoàn

Đoàn viên

Tổ trưởng

01

Tổ chức - Hành chính 1

05

Phạm Văn Hòa

02

Tổ chức - Hành chính 2

06

Phạm Hùng Đính

03

Tài chính kế toán

04

Phạm Thị Thu Thủy

04

Quản lý thiết bị & XDCB

03

Phạm Đình Trang

05

Đào tạo

06

Hoàng Thị Minh Thao

06

Quản lý Học sinh sinh viên

05

Đường Thị Trinh

07

Đường sắt đô thị II

06

Lê Thị Như Phượng

08

Khoa Vận tải – Kinh tế II

05

Đỗ Thị Kiều Oanh

09

Khoa Cơ bản II

05

Trần Thị Thúy Hằng

10

Thông tin Tín hiệu – Điện II

07

Nguyễn Hữu Tín

11

Cơ khí – Công trình II

03

Phạm Văn Thắng

12

Trung tâm Tư vấn đào tạo & Đào tạo Thường xuyên

04

Bùi Việt Hải

13

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp

07

Phạm Khắc Toàn

14

Trung tâm Đào tạo Sài Gòn

06

Nguyễn Khắc Hiếu


Tổng cộng:

72

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Công Đoàn Phân Hiệu
Các tin