GIỚI THIỆU
 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
[Đăng ngày: 22/05/2012]


I. Ban chấp hành Đảng ủy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Văn Thông

Bí thư

 

2

Trương Thành Trung

Phó Bí thư

Cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Nhậm

Ủy viên


 4 Đậu Văn HùngỦy viên 
 5 Nguyễn Thanh SơnỦy viên 

 II. Các Chi bộ:

TT

Tên Chi bộ

Bí thư

Số đảng viên

 1

Đào tạo – Quản lý HSSV

Trương Thành Trung

11

 2

Các Khoa

Phạm Văn Thắng

11 

 3

Tài chính - Quản lý Thiết bị

Phạm Tiến Vững

06

 4

Tổ chức – Hành chính

Nguyễn Thanh Sơn

07

 5

Trung tâm Sài gòn

Đậu Văn Hùng

03


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Ban chấp hành đảng ủy
Các tin
THÔNG BÁO MỚI


BẢN ĐỒ HƯỚNG DẪN