KHOA KINH TẾ - VẬN TẢI II
[Đăng ngày: 22/05/2012]


1. ĐƠN VỊ : KHOA KINH TẾ - VẬN TẢI II

Địa chỉ: Số 7, Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 02743.733580

Email: khoavtkt2@gmail.com

2. NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Đoàn Trọng Khánh

Trưởng khoa

KS. Khai thác vận tải đường sắt

2

Nguyễn Thị Hải Hà

Giáo viên

ThS. Tổ chức và quản lý vận tải

3

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên

KS. Kinh tế vận tải đường sắt

4

Lê Thị Như Phượng

Giáo viên

KS. Kinh tế vận tải đường sắt

5

Tạ Thị Thủy

Giáo viên

KS. Vận tải - kinh tế đường sắt

6

Đỗ Thị Kiều Oanh

Giáo viên

CN. Kinh tế

3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

3.1. Nhiệm vụ

3.1.1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường.

3.1.2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình học liệu dạy nghề khi được phân công, Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề.

3.1.3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.

3.1.4. Quản lý giảng viên, giáo viên, người học thuộc đơn vị mình.

3.1.5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy nghề được Hiệu trưởng giao. Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

3.1.6. Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, công bố kế hoạch, thực hiện kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô – đun; Xây dựng và thực hiện kế hoạch đưa HSSV đi thực tập tại cơ sở sản xuất.

3.1.7. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dự giờ trong khoa, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình.

3.1.8. Giúp đỡ công tác Chủ nhiệm lớp và công tác giáo dục quản lý HSSV. Giúp đỡ HSSV trong giờ tự học.

3.1.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Hiệu trưởng.

3.1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3.2. Các chuyên ngành quản lý, đào tạo

3.2.1. Khai thác Vận tải đường sắt

- Cao đẳng Điều hành chạy tàu hỏa

- Trung cấp Điều hành chạy tàu hỏa

- Sơ cấp Khách, hóa vận đường sắt

- Nghiệp vụ nhân viên phục vụ trên tàu

- Nghiệp vụ Gác ghi

- Nghiệp vụ Ghép nối đầu máy, toa xe - Trưởng dồn

- BDNV Sử dụng thiết bị tín hiệu điều khiển tập trung 6502.

- An toàn vệ sinh lao động.

3.2.2. Kế toán

- Cao đẳng Kế toán

- Trung cấp Kế toán


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: KHOA KINH TẾ - VẬN TẢI II
Các tin