Học phí đào tạo lái xe Ôtô hạng B, C
[Đăng ngày: 25/08/2019]


TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT
PHÂN HIỆU PHÍA NAM

Số: / TB-CĐNĐSPN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2018


THÔNG BÁO
Về mức đóng học phí lái xe ô tô hạng B, C

Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-CĐĐSPN ngày 29/3/2018 của Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam, kể từ khóa giai giảng tháng 4 năm 2018 mức đóng học phí lái xe Ô tô hạng B và C được điều chỉnh như sau:

1. Hạng B

4.650.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)/học viên/khóa học lái xe hạng B Trong đó: học phí 4.400.000đ; lệ phí tốt nghiệp: 150.000đ.
Mức học phí này không bao gồm lệ phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, chi phí thuê sân, xe có gắn thiết bị điện tử (sân, xe cảm biến) để ôn luyện thi sát hạch.
Mức học phí này được áp dụng từ khóa lái xe Ô tô hạng B-K74 dự kiến khai giảng vào tháng 04 năm 2018; được ghi và cam kết trong hợp đồng đào tạo giữa Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam và học viên.

Quyền lợi của học viên
Học viên được thực hành trên xe ô tô số tự động đời mới (đời xe 2013 trở lên) theo chương trình đào tạo của Bộ giao thông đường bộ.

2. Hạng C

7.550.000 (Bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)/học viên/khóa học lái xe hạng C.
Trong đó: học phí 7.400.000đ; lệ phí tốt nghiệp: 150.000đ.
Mức học phí này không bao gồm lệ phí thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, chi phí thuê sân, xe có gắn thiết bị điện tử (sân, xe cảm biến) để ôn luyện thi sát hạch.
Mức học phí này được áp dụng từ khóa lái xe Ô tô hạng B-K41 dự kiến khai giảng vào tháng 04 năm 2018; được ghi và cam kết trong hợp đồng đào tạo giữa Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt phía Nam và học viên.

Sân bãi đúng tiêu chuẩn, rộng rãi, thoáng mát;
Phương tiện tập lái đầy đủ, sẵn sàng phục vụ;
Giáo viên kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm.

Chi tiết liên hệ tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT- PHÂN HIỆU PHÍA NAM
Địa chỉ: Số 07 Lý Thường Kiệt-Kp Thống Nhất 1-P. Dĩ An-Tx.Dĩ An- Bình Dương
Liên hệ: 0274.3742.700 - 0274.2483.638
0903.783.227
Website:www.caodangduongsat-cs2.edu.vn

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
                                                                             GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU PHÍA NAM  

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: TT-KTTH
Các tin