Thông báo chiêu sinh đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe Môtô; Ôtô
[Đăng ngày: 25/08/2019]


          TCT ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               PHÂN HIỆU PHÍA NAM

                                                                            Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Chiêu sinh đào tạo sát hạch cấp GPLX môtô hạng A1, ôtô hạng B-C

Trung tâm Đào tạo lái xe Trường CĐ Đường sắt-Phân hiệu phía Nam thông báo về việc chiêu sinh đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1 và ôtô hạng B-C như sau:

1/- Chiêu sinh:

*Đào tạo, sát hạch cấp GPLX môtô hạng A1:

- Thường xuyên mở các khóa đào tạo sát hạch cấp GPLX mô tô A1 học và sát hạch vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần cho tất cả các đối tượng công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có đủ sức khỏe điều khiển xe cơ giới.
- Thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô A1 tại Phân hiệu CĐNĐS số 7 Lý Thường Kiệt-KP Thống Nhất 1-P Dĩ An-TX Dĩ An- Tỉnh Bình Dương.

-*Đào tạo, sát hạch cấp GPLX ôtô hạng B1-B2-C:

- Khai giảng hàng tháng các khóa đào tạo sát hạch cấp GPLX ôtô hạng B1-B2-C.
- Đối tượng đăng ký học: công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đối với hạng B1,B2, đủ 21 tuổi đối với hạng C và có đủ sức khỏe điều khiển xe cơ giới.

- Học và thi tốt nghiệp tại Phân Hiệu Cao Đẳng Đường Sắt Phía Nam.
  Số 7 Lý Thường Kiệt-KP Thống Nhất 1-P Dĩ An-TX Dĩ An- Tỉnh Bình Dương.

- Học viên được đăng ký thời gian học lái xe ô tô theo yêu cầu, đăng ký học thực hành thứ bảy và chủ nhật không thu thêm chi phí.
2/- Phí đào tạo và sát hạch cấp GPLX:

* Môtô hạng A1:  Học và sát hạch: 400.000 đ

* Ôtô:

+ Học phí hạng B1,B2: 4.650.000đ/khóa.

+ Học phí hạng C: 7.550.000 đ/khóa

Rất hân hạnh được phục vụ, mọi chi tiết xin liên hệ tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE TRƯỜNG CAO ĐẴNG ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: số 07 Lý Thường Kiệt - Kp Thống Nhất 1 - P Dĩ An - TX Dĩ An Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3742.700 – 0274.2483.638 - Fax: 0274.3742.816

Web: www.caodangduongsat-cs2.edu.vn

                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                             GĐ.PHÂN HIỆU PHÍA NAM 

Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: TT-KTTH
Các tin