Thông báo về việc đăng ký học lớp bổ túc văn hóa phổ thông trung học cho học sinh các lớp Trung cấp nghề, Trung cấp khóa 49., khóa 50
[Đăng ngày: 10/08/2018]


Tải về
Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: phòng đào tạo
Các tin
14/12/2018 THÔNG BÁO V/v XÉT TỐT NGHIỆP CỦA SV CÁC LỚP KHÓA 9 VÀ KHÓA 8 GHÉP.
Xem tiếp >>
13/12/2018 THông báo về việc đăng ký đóng lệ phí học lớp THPT cho học sinh các lớp Trung cấp nghề, Trung cấp khóa 49, 50
Xem tiếp >>
01/11/2018 Thông Báo Nộp Bằng Tốt Nghiệp (Bằng Gốc) Các Lớp CĐ - Khóa 9 Và Trung Cấp Khóa 49.
Xem tiếp >>
19/10/2018 Thông báo kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng các lowpsCaos đẳng Khóa 12 và CĐ ĐCN (liên thông ) K12 và các lớp Trung cấp Khóa 51, các lớp học trễ CĐ ĐCN -K10, CĐ KTDN -K11, CĐ ĐHCT -K11
Xem tiếp >>
21/09/2018 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa năm học 2018 -2019, các lớp Cao đẳng khóa 12 và trung cấp khóa 51. Từ 24/09/2018.
Xem tiếp >>
10/08/2018 Thông báo về việc đăng ký học lớp bổ túc văn hóa phổ thông trung học cho học sinh các lớp Trung cấp nghề, Trung cấp khóa 49., khóa 50
Xem tiếp >>
23/03/2018 Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 :Các lớp Cao đẳng, Trung cấp nghề. Thời gian đăng ký (fila đính kèm)
Xem tiếp >>
22/03/2018 Thông báo của đào tạo về việc 2 lớp SC KHV K50 và lớp GĐN 5 chuẩn bị TN
Xem tiếp >>
13/03/2018 Thông báo về việc mở lớp Nghiệp vụ trưởng tàu hàng dành cho Lái tàu. Đối tượng lớp lái tàu K49 và những ai chưa có chứng chỉ. Thời gian đăng ký 19/03/2018. Có file đính kèm
Xem tiếp >>
26/01/2018 Thông báo của đào tạo về việc không tổ chức buổi lễ phát bằng TN
Xem tiếp >>
23/01/2018 Thông báo của đào tạo vế việc tổ chức phát bằng
Xem tiếp >>
01/12/2017 Danh sách SV được dự thi tốt nghiệp - K8 và K4, K7 thi ghép - Có bổ sung
Xem tiếp >>
28/11/2017 Danh sách SV được dự thi tốt nghiệp - K8 và K4, K7 thi ghép
Xem tiếp >>
21/11/2017 Thông báo nhận bằng tốt nghiệp - Khóa 47- Đợt 3
Xem tiếp >>
06/10/2017 Kế Hoạch Tổ Chức Thi Tốt Nghiệp Các Khóa : Cao Đẳng Khóa 8 Và Trung Cấp Khóa 48.
Xem tiếp >>
10/05/2017 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI GHÉP
Xem tiếp >>
10/05/2017 Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp BTVH 2017
Xem tiếp >>
21/03/2017 Thông báo V/V tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 và thi các môn văn hóa THPT. Thời gian đăng ký từ 27/03/2017.
Xem tiếp >>
09/03/2017 Thông Báo V/V Tỏ Chức Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Trưởng Tàu Hàng dành cho lái tàu .Thời gian đăng ký Từ Ngày 17/04/2017.
Xem tiếp >>
01/12/2016 Thông báo kế hoạch thời gian học nghiệp vụ tăng cường tàu tết Đinh Dậu năm 2017
Xem tiếp >>
02/11/2016 Danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp- K47 và các lớp thi ghép
Xem tiếp >>
20/09/2016 Thông báo lịch học và địa điểm học môn Giáo dục Quốc phòng cho các lớp khóa 9; khóa 48 và khóa 10; khóa 49
Xem tiếp >>
16/09/2016 Thông báo kế hoạch sinh hoạt đầu khóa năm học 2016 - 2017 các lớp Khóa 10 và Khóa 49
Xem tiếp >>
13/09/2016 Kế Hoạch Tổ Chức Thi Tốt Nghiệp Các Khóa : Cao Đẳng Khóa 7 Và Trung Cấp Khóa 47.
Xem tiếp >>
31/03/2016 TKB Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Trưởng Tàu Hàng Cho Lớp TCN - Lái Tàu K47. Từ 06/04/2016 - 14/05/2016. Thầy Nam, Thầy Khánh, Cô Phượng.
Xem tiếp >>
1234