Lich báo cáo tực tập sản xuất và thi kết thúc khóa học lớp SC TTTH ĐS -K50
[Đăng ngày: 01/08/2018]


Tải về
Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: phòng đào tạo
Các tin
06/08/2018 Lịch báo thực tập tốt nghiệp lớp CĐ ĐCN -K9. ngày 31/8/2018.
Xem tiếp >>
01/08/2018 Lich báo cáo tực tập sản xuất và thi kết thúc khóa học lớp SC TTTH ĐS -K50
Xem tiếp >>
09/03/2017 Lich Báo Cáo TTSX Lớp SCN Gác đường ngang - K49. Ngày 06/03/2017 - 10/03/2017.
Xem tiếp >>
24/10/2016 Lich báo cáo TTSX lớp CĐN ĐCN -K9 liên thông. Ngày 26,27,28/10/2016
Xem tiếp >>
06/09/2016 Lịch Báo Cáo TTSX Lần 1 Lớp CĐN: KTML&ĐHKK - K7; K47; ĐCN -K7; K47 (Từ Ngày 19/9/2016 - 24/09/2016). GV: Khoa TTTH Đ2
Xem tiếp >>
28/09/2015 Kế hoạch báo cáo thực tập các lớp SCN Gác đường ngang - K48, Điện công nghiệp - K46, K6. Các khoa CK-CT II, TTTH-Đ II
Xem tiếp >>
28/01/2015 Lịch Báo cáo TTSX lớp CNCT&BDTX-K46 từ ngày 28/01/2015 đến 05/02/2015. KHoa ĐSĐT2
Xem tiếp >>
13/06/2014 Lịch Báo cáo thực tập lớp ĐHCT-K6, ĐHCT-K45 13.06.2014
Xem tiếp >>
03/06/2014 Lịch báo cáo TTSX lần 1 lớp CĐN: KTML&ĐHKK - K6 (LT) (từ ngày 17/6 - 18/06/2014). GV: Khoa TTTH Đ2 - Trường Nhân Đạo
Xem tiếp >>
04/04/2014 Lịch báo cáo TTSX lớp Điện công nghiệp - K6 (Liên thông)
Xem tiếp >>
17/03/2014 Lịch báo cáo TTSX lần 1 lớp TCN: TTTH ĐS - K45 (từ ngày 18/03 - 20/03/2014). GV: Khoa TTTH-Đ 2
Xem tiếp >>