Chức năng và nhiệm vụ P.QLHSSV
[Đăng ngày: 18/06/2012]


I. ĐỊA CHỈ TRƯỜNG:

Trường Cao đẳng Đường sắt- Phân hiệu PhíaNam

Số 7 Đường Lý Thường Kiệt- Phường Dĩ An-Thị xã Dĩ An-Tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ:        - P.Hành chính tổ chức: 0650.3752033

                                             - P.Đào tạo: 0650.3742796

                                              - Fax: 0650.3742816

                                              - E-mail:phpn@truongduongsat.edu.vn

 

II. ĐƠN VỊ :             Phòng Quản lý Học sinh –Sinh viên

                                  Điện thoại liên hệ: 0650. 3732152

                                  Email: dunglt7988@gmail.com

1.Nhân sự

                                    

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

1

Lê Tiến Dũng

Trưởng phòng

Cử nhân TDTT

2

Lê Thị Nga

Nhân viên

Cử Nhân KT
3
Đặng Thành Xuân

Nhân viên

CNKT Rèn

4

Đường Thị Trinh

Nhân viên

CNKT Nguội

5

Đinh Thị Hải Yến

Nhân viên

THCS

 

2.Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên

 

      1. Tổ chức tiếp nhận HSSV; Chỉ định ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa học và làm quyết định thành lập ban cán sự lớp; làm thẻ cho HSSV; Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV.

 

      2. Xây dựng kế hoạch giáo dục và quản lý HSSV. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV đầu khoá, đầu năm học và thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý HSSV trong suốt năm học;

      3. Kiểm tra đôn đốc HSSV nội trú thực hiện giờ tự học; giúp đỡ HSSV tự quản theo tổ, lớp; Phối hợp với Đoàn thanh niên Phân hiệu tổ chức sinh hoạt ngoại khoá cho HSSV theo kế hoạch;

      4. Quản lý các khu vực ký túc xá được giao; tiếp nhận đơn xin nội trú, xét và ký hợp đồng với HSSV được ở nội trú theo qui định; Thường trực ký túc xá 24/24 giờ; Tập hợp hồ sơ để đăng ký tạm trú có thời hạn với công an khu vực cho những HSSV nội trú;

      5. Tập hợp hồ sơ đề xuất để Giám đốc ký xác nhận cho HSSV thuộc diện chính sách ưu đãi, chính sách xã hội; Tổ chức cho HSSV tham gia bảo hiểm thân thể và hướng dẫn HSSV làm các thủ tục với cơ quan bảo hiểm khi gặp tai nạn, rủi ro;

       6. Tổ chức cho HSSV lao động xây dựng trường và lao động vệ sinh môi trường;

      7. Phối hợp với Chủ nhiệm lớp và và các Trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa; Phối hợp với y tế tổ chức kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra công tác vệ sinh phòng bệnh trong HSSV; Phối hợp với bảo vệ trong việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong khu nội trú và trong HSSV; Phối hợp đôn đốc HSSV nộp tiền học phí và tiền nhà ở KTX đúng quy định.

      8. Làm các thủ tục và lập sổ theo dõi khen thưởng tập thể lớp hàng tháng, kỷ luật HSSV vi phạm kỷ luật. Tổ chức chào cờ và giao ban HSSV sáng thức 2 hàng tuần;

      9. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có HSSV của trường ngoại trú trong công tác quản lý HSSV; Hướng dẫn HSSV nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của nhà trường và các quy định của chính quyền địa phương ; Cấp giấy xác nhận cho HSSV của trường ở ngoại trú để công an phường (xã, thị trấn) có cơ sở giải quyết cho đăng ký tạm trú; Lập danh sách trích ngang HSSV ngoại trú theo đơn vị lớp để theo dõi, quản lý;

      10. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học, phòng thu giấy nhận xét của công an đối với HSSV ngoại trú về việc chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và những thành tích đóng góp cho địa phương hoặc những khuyết điểm vi phạm của HSSV trong thời gian ngoại trú. Căn cứ vào nhận xét trên để kết hợp với việc đánh giá phân loại HSSV theo quy chế;

      11. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB GV NV thuộc phòng;

      12. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân công của Giám đốc Phân hiệu.


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: PHÒNG QUẢN LÝ HSSV
Các tin