Giới thiệu nhân sự BCH Đoàn Thanh Niên
[Đăng ngày: 04/06/2012]


 

TÊN ĐƠN VỊ:  ĐOÀN THANH NIÊN PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG NGHỀ ĐƯỜNG SẮT PHÍA NAM

 Nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

1

Nguyễn Văn Nhậm 

Bí thư

Phòng Tài chính kế toán  

2

Đoàn Trọng Khánh  

Phó bí thư

Phòng Đào tạo 

3

Nguyễn Văn Trúng 

UV BCH

Khoa TTTH-Điện II 

4

Ngô Thị Tâm 

UV BCH

Khoa vận tải kinh tế II 

5

Nguyễn Thị Loan

UV BCH

Khoa cơ bản II 

6

Bùi Thị Thuý Hằng

UV BCH

Chi Đoàn Lớp Điều hành chạy tàu khoá 4

7

Ninh Thị Kim Dung

UV BCH

Chi Đoàn Lớp Kế toán doanh nghiệp khoá 5A

8

Lê Xuân Cường

UV BCH

Chi Đoàn Lớp Kế toán doanh nghiệp khoá 5B

9

Hà Huy Tuấn

UV BCH

Chi Đoàn Lớp Kế toán doanh nghiệp khoá 4A

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: BCH Đoàn thanh niên
Các tin