Giới thiệu phòng TCKT
[Đăng ngày: 04/06/2012]


 

TÊN ĐƠN VỊ:             PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Số điện thoại: 06503.732150

Nhân sự:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HỌC VỊ

1

Nguyễn Văn Nhậm 

Trưởng phòng

Cử nhân kinh tế  

2

Phạm Thu Thủy  

Kế toán 

Cử nhân kinh tế 

3

Nguyễn Diệu Hằng 

Kế toán 

Trung cấp Tài chính - Kế toán 

4

Đinh Thị Vinh 

Thủ Quỹ 

Cao đẳng Kinh tế 

 


Quay trở về Lên trên Nguồn Tin: Phòng Tài chính kế toán
Các tin