Các tin
23/11/2017 Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 8, khóa 48 và thi lại tốt nghiệp lớp KTDN - K4, KTDN -K7 Từ ngày 04/12/2017.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
09/05/2017 Lịch thi tốt nghiệp lần 2 Từ ngày 12/05/2017. Các lớp ĐHCT - K7; Lái tàu ĐS - K47; Các lớp Bổ túc văn hóa : ĐCN - 46; ĐHKK - K46; ĐCN - K47; ĐHKK - K47.
Xem tiếp >>
09/03/2017 Lịch thi kiểm tra kết thúc khóa học lớp SCN Gác đường ngang - K49. GV khoa Cơ khí Công trình II.
Xem tiếp >>
03/01/2017 Lịch thi tốt ngiệp lớp CĐN Điện công nghiệp (liên thông) K9; Sơ cấp sửa chữa thiết bị lạnh - K49. GV coi thi khoa Co bản II; Khoa TTTH điện - II
Xem tiếp >>
02/11/2016 Lịch thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề khóa 7 và Trung cấp nghề Khóa 47, các lớp thi khóa trước thi ghép lớp khóa K5; K6; K44;K 46.
Xem tiếp >>
08/09/2016 Kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp các khóa : Cao đẳng khóa 7 và Trung cấp Khóa 47.
Xem tiếp >>
23/03/2016 Lịch Thi Tốt Nghiệp Các Lớp CĐN -KTDN - K6; KTDN - K5; TCN - ĐHCT - K46, ĐCN - K6, ĐHKK - K46,BDTX - K46 LAI TAU - K46.
Xem tiếp >>
26/11/2015 Lịch Thi tốt nghiệp các lớp CĐN - K6; TCN - K46; ĐHCT- K44,45, Lái tài - k45, KTDN-K5; Điện công nghiệp -K4(B),K5,K5(liên thông), K6 (liên thông), Bổ túc văn hóa Điện công nghiệp - K44
Xem tiếp >>
23/11/2015 Lịch kiểm tra kết thúc khóa học lớp SCn Khách hóa vận ĐS - k48 (ngày 05/12/2015). Khoa VT-KT II
Xem tiếp >>
06/11/2015 Lịch Kiểm tra kết thúc khóa học lớp SCN gác đường ngang, cầu chung hầm ĐS - K48 (từ ngày 10/11/2015). GV: Khoa CK-CT II
Xem tiếp >>
06/08/2015 Lịch thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa THPT cho học sinh các lớp Trung cấp nghề khóa 43,44,45,46 (từ ngày 14/8/2015). Ban coi thi
Xem tiếp >>
13/03/2015 Lịch thi tốt nghiệp các lớp TCN: ĐHKK-K45, ĐHCT-K44+K45, TTTH ĐS - K45; CĐN: KTDN-K4+K5, ĐCN-K5, ĐHCT-K5, ĐHKK (LT) - K6 (từ ngày 23/03/2015)
Xem tiếp >>
13/01/2015 Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp TCN Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK-K45
Xem tiếp >>