Các tin
11/06/2019 THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 12 THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ
Xem tiếp >>
11/06/2019 Lịch thi lại tốt nghiệp môn chình trị các lớp Cao đẳng Khóa 12 và Trung cấp khóa 51
Xem tiếp >>
11/06/2019 DANH SÁCH THI TÓT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ LẦN 2 - CÁC LỚP K51
Xem tiếp >>
11/06/2019 Kế hoạch thi lại tốt nghiệp môn chính trị các lớp CĐ khóa 12 và Trung cấp khóa 51
Xem tiếp >>
17/04/2019 Lịch thi tốt nghiệp môn chính trị Cao đẳng Khóa 12 và Trung cấp khóa 51. Lớp TC CN ô tô K49 + K50.
Xem tiếp >>
08/04/2019 Lịch thi TN lớp TC công nghệ ô tô - K40 + K50. Năm 2019.
Xem tiếp >>
25/03/2019 Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp (Đợt 2) lớp TC CN ô tô - K49
Xem tiếp >>
25/03/2019 Kế hoạch thi tốt nghiệp môn Chính trị các lớp Khóa 12 và các lớp Trung cấp Khóa 51.
Xem tiếp >>
14/11/2018 Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 9, khóa 49. ĐHCT - K8; ĐHCT -K9; KTDN -K9; ĐCN - K9; TC ĐHCT - K49; Lái Tàu ĐS -K49; ĐHKK - K49; TC ĐCN -K49.
Xem tiếp >>
16/10/2018 Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp : CĐ ĐHCT -K9; CĐN ĐCN -K9; CĐN KTDN - K9; TC ĐHCT - K49; TC Lái tàu ĐS - K49; TC ĐCN -K49; TC ĐHKK -K49.
Xem tiếp >>
01/08/2018 Lịch thi kiểm tra kết thúc khóa học lớp NV trưởng tàu hàng danh cho Lái tàu .
Xem tiếp >>
01/08/2018 Lich báo cáo tực tập sản xuất và thi kết thúc khóa học lớp SC TTTH ĐS -K50
Xem tiếp >>
15/05/2018 Lịch thi TN Chính thức lớp TC ĐHCT Liên thông K49 và các lớp Thi TN lần 2.
Xem tiếp >>
02/05/2018 Lịch thi lần 2 TN lớp TCN Lái tàu ĐS - K48. Từ 03/05/2018.
Xem tiếp >>
06/04/2018 Kế hoạch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>