Các tin
14/11/2018 Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 9, khóa 49. ĐHCT - K8; ĐHCT -K9; KTDN -K9; ĐCN - K9; TC ĐHCT - K49; Lái Tàu ĐS -K49; ĐHKK - K49; TC ĐCN -K49.
Xem tiếp >>
16/10/2018 Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp : CĐ ĐHCT -K9; CĐN ĐCN -K9; CĐN KTDN - K9; TC ĐHCT - K49; TC Lái tàu ĐS - K49; TC ĐCN -K49; TC ĐHKK -K49.
Xem tiếp >>
01/08/2018 Lịch thi kiểm tra kết thúc khóa học lớp NV trưởng tàu hàng danh cho Lái tàu .
Xem tiếp >>
01/08/2018 Lich báo cáo tực tập sản xuất và thi kết thúc khóa học lớp SC TTTH ĐS -K50
Xem tiếp >>
15/05/2018 Lịch thi TN Chính thức lớp TC ĐHCT Liên thông K49 và các lớp Thi TN lần 2.
Xem tiếp >>
02/05/2018 Lịch thi lần 2 TN lớp TCN Lái tàu ĐS - K48. Từ 03/05/2018.
Xem tiếp >>
06/04/2018 Kế hoạch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
06/04/2018 Lịch thi tốt nghiệp lớp TC ĐHCT Liên thông - K49 và các lớp thi lại đợt 2 (Cao đẳng ĐCN -K8; TC Lái tàu K48; CN ô Tô K48).
Xem tiếp >>
23/11/2017 Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 8, khóa 48 và thi lại tốt nghiệp lớp KTDN - K4, KTDN -K7 Từ ngày 04/12/2017.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
09/05/2017 Lịch thi tốt nghiệp lần 2 Từ ngày 12/05/2017. Các lớp ĐHCT - K7; Lái tàu ĐS - K47; Các lớp Bổ túc văn hóa : ĐCN - 46; ĐHKK - K46; ĐCN - K47; ĐHKK - K47.
Xem tiếp >>
09/03/2017 Lịch thi kiểm tra kết thúc khóa học lớp SCN Gác đường ngang - K49. GV khoa Cơ khí Công trình II.
Xem tiếp >>
03/01/2017 Lịch thi tốt ngiệp lớp CĐN Điện công nghiệp (liên thông) K9; Sơ cấp sửa chữa thiết bị lạnh - K49. GV coi thi khoa Co bản II; Khoa TTTH điện - II
Xem tiếp >>