Các tin
10/01/2019 TKB học lại môn Cơ kỹ thuật lớp CN ô tô K49 + K50. Từ 14/01/2019 - 26/01/2019. GV dạy thầy Thành Trung
Xem tiếp >>
23/11/2018 TKB học lại môn Chính trị Từ 26/11/2018-08/12/2018. GV dạy cô Thu
Xem tiếp >>
16/10/2018 Lịch kiểm tra hết môn lớp Lái tàu - K49 (học lại)
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu ĐS - K49. MônPháp luât ĐS. Từ 15/10/2018-03/11/2018. GV Dạy Thầy Nam.
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu ĐS - K49. Môn Truyền động điện và điện Đầu Mày. Từ 15/10/2018-03/11/2018. GV Dạy Thầy Minh.
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu ĐS - K49. Môn Kỹ thuật số. Từ 16/10/2018-21/10/2018. GV Dạy Thầy P.Trung
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu ĐS - K49. Môn Hãm Đầu Mày. Từ 15/10/2018-03/11/2018. GV Dạy Thầy Nam
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu ĐS - K49. Môn Động cơ Diesel trên đầu máy . Từ 15/10/2018-11/11/2018. GV Dạy Thầy Nam
Xem tiếp >>
16/10/2018 TKB học lại lớp Lái tàu ĐS - K49. Môn Bộ Phận chạy đầu mày. Từ 22/10/2018-03/11/2018. GV dạy thầy Minh.
Xem tiếp >>
01/10/2018 TKB học lại lớp CĐ + TC ĐHCT -K10+K49. Môn Điện kỹ thuật. Từ 01/10/2018 -06/10/2018
Xem tiếp >>
08/08/2018 TKB học lại lớp TC CN ô tô - K49 +k50. Từ 13/8/2018 - 09/09/2018. GV dạy cô Hiền
Xem tiếp >>
10/10/2017 TKB học lại lớp TC Lái tàu K48. Môn Kỹ thuật số . Từ 16 -18/10. Thầy P.Trung dạy
Xem tiếp >>
06/10/2016 TKB học lại lớp TCN ĐHCT - K47 môn VTHH, LV Quốc tế. Từ 10/10 - 19/10/2016. Gv dạy thầy Khánh
Xem tiếp >>
30/09/2016 TKB Học Lại Lớp TCN ĐHCT - K47 Môn QĐVTHH Trên ĐS Quốc Gia. Từ 12/10/2016 -21/10/2016. GV Dạy Cô Hải Hà
Xem tiếp >>
30/09/2016 TKB Học Lại Lớp Lái Tàu - K47. Môn Linh kiện điện tử. . GV Dạy Thầy Ngọc
Xem tiếp >>
30/09/2016 TKB học lại lớp CNCT&BDTX - K47. môn Kỹ thuật điện. GV dạy thầy Ngọc
Xem tiếp >>
27/09/2016 TKB học lại lớp ĐHCT - K47+K6+K7 môn Vận trù. Từ 28/9/2016 - 07/10/2016. GV dạy cô Châu
Xem tiếp >>
21/09/2016 TKB học lại lớp Lái tàu - K47. Môn Bộ phận chạy đầu máy; Hãm đầu máy. Từ 21/09/2016 -15/10/2016. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
20/09/2016 TKB học lại Lái tàu - K47 môn Vẽ kỹ thuật. Từ 03/10/2016 - 10/10/2016. GV dạy Thầy Tùng
Xem tiếp >>
20/09/2016 TKB học lại lớp TCN ĐHCT - K47 môn TCVT HH, HK trên ĐS . Từ 21/09/2016 - 15/10/2016. GV dạy cô Tâm
Xem tiếp >>
20/09/2016 TKB Học Lại Lớp ĐHCT - K47, Môn NV GNĐMTX Từ 19/09/2016 -01/10/2016. GV Thầy Khánh
Xem tiếp >>
19/09/2016 TKB học lại lớp TCN ĐHCT - K47; Lớp TCN Lái tàu K47 môn Chính trị. Từ 03/10 -15/10/2016. GV dạy cô Thu.
Xem tiếp >>
19/09/2016 TKB lớp TCN Lái tàu K47 học lại môn Kỹ thuật điện 10/09/2016 -27/09/2016. GV dạy thầy Ngọc
Xem tiếp >>
15/09/2016 TKB Lớp Lái tàu K47 Môn Kỹ thuật sô Từ 12/09/2016 -17/09/2016. GV Dạy Thầy P.Trung
Xem tiếp >>
15/09/2016 TKB Lớp ĐHCT - K47 Môn QQDVTHK, HL BG Vận Tải Từ 12/09/2016 -01/10/2016. GV Dạy Cô Hải Hà
Xem tiếp >>
1234