Các tin
16/10/2018 TKB học lại lớp CĐ ĐHCT -K9. Từ 18/10/2018-08/11/2018. GV dạy cô Tâm
Xem tiếp >>
23/05/2018 TKB học lại Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT - K9. Từ 28/05/2018 - 16/06/2018. GV dạy cô Thu Thủy.
Xem tiếp >>
26/09/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH học lại lớp CĐ ĐHCT-K8, các môn: Quy đinh VTHH; Kinh tế VTĐS; TCVTHH, HK; PLĐS, cô Tạ Thủy, cô Tâm, cô Hải Hà
Xem tiếp >>
13/09/2017 TKB học lại lớp ĐHCT - K8 , môn Vận trù. Từ 19/09/2017 -07/10/2017. GV dạy cô Tạ Thủy
Xem tiếp >>
13/09/2017 TKB học lại lớp CĐN ĐHCT - K8, môn Pháp luật. từ 13/9/2017 -03/10/2017. GV dạy thầy Bình
Xem tiếp >>
01/09/2017 TKB học lại môn chính trị lớp CĐN ĐHCT -K8, Từ 21/8/2017 -31/9/2017. Cô Thu dạy
Xem tiếp >>
21/08/2017 TKB học lại môn CHính trị lớp CĐN - ĐHCT -K8. Từ 21/8/2017 - 23/9/2017. GV dạy Cô Thu
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
28/03/2017 TKB Học Lại Lớp CĐN ĐHCT -K7. Môn TBCT P1 Từ 27/03/2017 - 15/04/2017. THầy Khánh dạy
Xem tiếp >>
28/03/2017 TKB học lại lớp CĐN ĐHCT -K7. Môn Vận trù từ 27/03/2017 - 03/04/2017. Cô Châu dạy
Xem tiếp >>
29/09/2016 TKB học lại lớp ĐHCT - K6 môn TCCT (p1). Từ 30/09 - 22/10/2016. GV dạy cô Phượng
Xem tiếp >>
27/09/2016 TKB Học Lại Lớp ĐHCT - K47+K6+K7 Môn Vận Trù. Từ 28/9/2016 - 07/10/2016. GV Dạy Cô Châu
Xem tiếp >>
12/05/2016 TKB CĐN ĐHCT - K6 HỌC LAI MÔN QT DN VT ĐS, DĐ TUYẾN; TỪ 16/05/2016 04/06/2016. Cô Phượng
Xem tiếp >>
21/03/2016 TKB CĐN ĐHCT - K7 (Học Lại Môn NV gác ghi) Từ 21/03/2016-20/04/2016. Thầy Khánh
Xem tiếp >>
01/03/2016 TKB CĐN ĐHCT - K6 (Học lại môn AT lao động) Từ 29/02/2016-12/03/2016. Thầy Vững
Xem tiếp >>
25/02/2016 TKB CDN - DHCT - K6 (Học lại môn vệ sinh YT cộng đồng). Từ 29/02/2016 - 05/03/2016. Cô Nhung
Xem tiếp >>
25/02/2016 TKB CĐN ĐHCT - K6 (Học lại môn tin học cơ bản) Từ 29/02/2016-12/03/2016. Thầy Quốc, thầy Hà
Xem tiếp >>
20/01/2016 TKB CDN KTDN - K6 từ 18/01/2016 - 30/01/2016 (Điều chỉnh). Cô Oanh
Xem tiếp >>
18/01/2016 TKB lớp KTDN - K6 học lại môn Kế toán hành chính sự nghiệp (18/01/2016 - 12/03/2016).Cô Oanh
Xem tiếp >>
07/01/2016 TKB học lại DHKK (11/012016 - 30/01/2016 môn Vật liệu lạnh). Thầy Phong
Xem tiếp >>
07/01/2016 TKB học lại lớp ĐHCT-K6 môn NV điều độ chạu tàu tuyến (tư ngày 09/01/2016). GV: Cô Phượng
Xem tiếp >>
28/12/2015 TKB dạy học lại lớp ĐHCT-K6 (từ ngày 28/12/2015). GV: Thầy Lê Tiến, Cô Phượng, Thầy Khánh
Xem tiếp >>
17/12/2015 TKB học lại lớp ĐHCT-K6+K5 môn Kinh tế vận tải (từ ngày 21/12/2015). GV: Cô Thanh Tâm
Xem tiếp >>
17/12/2015 TKB học lại lớp KTDN-K6 môn Kế toán Quản trị (từ ngày 21/12/2015). GV: Cô Oanh
Xem tiếp >>
09/11/2015 TKB học lại môn Kế toán thống kê ga tàu lớp ĐHCT-K6. GV: Cô Thuy Thủy
Xem tiếp >>
12