Các tin
25/09/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp SC Gác đường ngang cầu chung, hầm Đường sắt K51. Từ 27/09/2018-01/12/2018. GV dạy thầy Đông, thầy Thắng, thầy Tiến
Xem tiếp >>
03/05/2018 TKB lớp SC Gác đường ngang cầu chung, hầm ĐS -K50 CTCPĐS SG. Từ 15/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy thầy Tiến, thầy Nam, thầy Hùng
Xem tiếp >>
03/05/2018 TKB lớp SC TTTH -K50. Từ 07/05/2018 - 14/07/2018. GV dạy thầy KHáng, thầy Đông, thầy Hiếu.
Xem tiếp >>
13/04/2018 TKB Lớp SC Khám Chữa Toa Xe Điều Chỉnh K50. Từ 07/5/2018 GV Dạy Thầy Nam
Xem tiếp >>
05/04/2018 TKB lớp SC khám chữa toa xe Điều chỉnh K50. Từ 23/4/2018 GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB lớp SC Khách hóa vận K50 (lớp sau). Từ 19/12/2017 - 10/01/2018. GV dạy thầy Khánh, cô Phượng, cô H.Hà, cô Tâm.
Xem tiếp >>
07/12/2017 TKB Điều chỉnh lớp SC Khám chữa toa xe K50. Từ 11/12/2017 -10/03/2018. Gv dạy. thầy Thắng, thầy Tiến, thầy Nam, thầy Sản, thầy Hiếu, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
01/12/2017 TKB điều chỉnh lớp SC Khách hóa vận - K50. Từ 04/12/2017 - 23/12/2017. GV dạy cô Hải Hà
Xem tiếp >>
17/11/2017 TKB lớp SC Khám chữa toa xe K50. Từ 11/12/2017 -06/01/2018. GV dạy thầy Thắng, thầy Tùng, thầy Nam, thầy Tiến,
Xem tiếp >>
06/11/2017 TKB lớp SC Khám chữa toa xe - K50. Từ 06/11/2017 - 09/12/2017. GV dạy thầy Tùng,cô Hiền
Xem tiếp >>
18/10/2017 TKB Lớp SCN KHV -K50. Từ 06/11 - 22/12. Cô Hà dạy
Xem tiếp >>
18/10/2017 TKB lớp SCN KHV -K50 Điều chỉnh . Từ 23/10 -04/11. Cô Tâm dạy
Xem tiếp >>
18/10/2017 Lịch Học Bù Ngày 20/10 Nghỉ (Ngày Phụ Nữ VN). Lớp ĐHCT-K9; ĐHCT-K11; ĐHCT-K50; Lái Tàu K50; GĐN -K50; KHV -K50. GV Cô Tâm, Cô Thu, Cô Phượng, Thầy Hà, Thầy Tiến, Thầy Hoan
Xem tiếp >>
21/09/2017 TKB Lớp SC Gác đường ngang, cầu chung, hầm ĐS - K50. Từ 25/9/2017 - 11/11/2017. GV dạy thầy Tiến, thầy Thắng
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>