Các tin
01/02/2018 TKB lớp SC Khám chữa toa xe - K50 Sau tết Từ 26/02/2018 - 17/03/2018. GV dạy thầy Thắng, thầy Hiếu, thầy Tùng, thầy Sản.
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB lớp SC Khách hóa vận K50 (lớp sau). Từ 19/12/2017 - 10/01/2018. GV dạy thầy Khánh, cô Phượng, cô H.Hà, cô Tâm.
Xem tiếp >>
07/12/2017 TKB Điều chỉnh lớp SC Khám chữa toa xe K50. Từ 11/12/2017 -10/03/2018. Gv dạy. thầy Thắng, thầy Tiến, thầy Nam, thầy Sản, thầy Hiếu, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
01/12/2017 TKB điều chỉnh lớp SC Khách hóa vận - K50. Từ 04/12/2017 - 23/12/2017. GV dạy cô Hải Hà
Xem tiếp >>
17/11/2017 TKB lớp SC Khám chữa toa xe K50. Từ 11/12/2017 -06/01/2018. GV dạy thầy Thắng, thầy Tùng, thầy Nam, thầy Tiến,
Xem tiếp >>
06/11/2017 TKB lớp SC Khám chữa toa xe - K50. Từ 06/11/2017 - 09/12/2017. GV dạy thầy Tùng,cô Hiền
Xem tiếp >>
18/10/2017 TKB Lớp SCN KHV -K50. Từ 06/11 - 22/12. Cô Hà dạy
Xem tiếp >>
18/10/2017 TKB lớp SCN KHV -K50 Điều chỉnh . Từ 23/10 -04/11. Cô Tâm dạy
Xem tiếp >>
18/10/2017 Lịch Học Bù Ngày 20/10 Nghỉ (Ngày Phụ Nữ VN). Lớp ĐHCT-K9; ĐHCT-K11; ĐHCT-K50; Lái Tàu K50; GĐN -K50; KHV -K50. GV Cô Tâm, Cô Thu, Cô Phượng, Thầy Hà, Thầy Tiến, Thầy Hoan
Xem tiếp >>
21/09/2017 TKB Lớp SC Gác đường ngang, cầu chung, hầm ĐS - K50. Từ 25/9/2017 - 11/11/2017. GV dạy thầy Tiến, thầy Thắng
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
25/04/2017 TKB lớp SCN Gác ĐN k49. Tư 04/05/0217 - 20/05/2017. GV dạy thầy Tiến, thầy Nam
Xem tiếp >>
03/10/2016 TKB SCN - KTML&ĐHKK - K49. Từ 26/09/2016 - 03/12/2016. GV Dạy Thầy Phong, Thầy Trúng
Xem tiếp >>
21/09/2016 TKB SCN Gác Đường Ngang, Cầu Chung, Hầm ĐS K49. Từ 21/09/2016 -28/10/2016. GV Dạy Thầy Thắng, Thầy Tiến
Xem tiếp >>
20/11/2015 TKB LỚP SCN GÁC CHẮN ĐƯỜNG NGANG - K48 (LỚP 2) TỪ NGÀY 23/11/2015. GV: THẦY ĐÔNG, THẦY TIẾN, THẦY THẮNG
Xem tiếp >>
21/10/2015 TKB lớp SCN Điện lạnh dân dụng (từ ngày 26/10/2015). GV: Thầy Trúng, Thầy Phong)
Xem tiếp >>
05/06/2015 TKb lớp SCN gác đường ngang, cầu chung, Hầm Điều chỉnh mới nhất (từ ngày 01/6/2015). GV: Thầy Thắng, Thầy Đông, Thầy Lê Tiến
Xem tiếp >>
04/06/2015 TKB lớp SCN Khách hóa vận đường sắt - K48 Điều chỉnh (từ ngày 12/6/2015). GV: Thầy Đông, Cô Nhung, Cô Hằng, Thầy Vững, Cô Thanh Tâm, Thầy Khánh, Cô Hải Hà, Cô Thu Thủy, Cô Phượng
Xem tiếp >>
07/05/2015 TKB lớp SCN Gác đường ngang, cầu chung, hầm ĐS (Từ ngày 12/5/2015). GV: Thầy Lê Tiến, Thầy Đông, Thầy Thắng
Xem tiếp >>
31/03/2015 TKB lớp Sơ cấp nghề Gác đường ngang - Tuần đường, cầu, hầm - K47 (từ ngày 06/04/2015). GV: Thầy Thắng, Thầy Lê Tiến, Thầy Đông
Xem tiếp >>