Các tin
16/01/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Từ 01/01/208 - 27/01/2018 . GV Dạy Thầy P.Trung, Cô Hà, Thầy Pha, Cô Hiền
Xem tiếp >>
15/01/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK -K50. Từ 22/01/2018 - 27/01/2018. GV dạy cô Hiền, thầy P.Trung, thầy Phong
Xem tiếp >>
15/01/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK -K49. Từ 22/01/2018 - 27/01/2018.GV dạy thầy Trúng, cô Hiền, thầy Phong
Xem tiếp >>
08/01/2018 TKB lớp TC ĐCN - K49. Từ 01/01/2018 -03/02/2018. GV dạy thầy Tín, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
04/01/2018 TKB điều chỉnh Lớp TC ĐHKK -K50.Tuần cuối T01/2018. GV Dạy Thầy Tùng, Cô Hiền, Thầy Phong, Thầy P,Trung
Xem tiếp >>
04/01/2018 TKB điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Tuần cuối T01/2018 GV Dạy Thầy Tùng, Cô Hà, Cô Thu, Thầy Pha, Cô Hiền, Thầy P.Trung.
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB lớp ĐHCT -K49. Từ 01/.01/2018 -13/01/2018. GV dạy thầy Khánh
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB lớp TC ĐHCT- K50. Từ 01/01/2018 - 13/01/2018.GV dạy cô H.Hà, thầy Vững
Xem tiếp >>
21/12/2017 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK - K49. Từ 15/01/2018 - 27/01/2018. Gv dạy thầy Trúng, thầy Phong, cô Hiền
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB lớp TC Lái tàu ĐS -K50. Từ 01/01/2018 -06/01/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB Lớp TC ĐHKK -K49. Từ 18/12/2017 - 13/01/2018. GV Dạy Thầy Trúng, Thầy Thạch, Cô Hiền, Thầy Phong
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 25/12/2017 - 03/02/2018. GV dạy thầy Tùng, cô Hà, cô Thu, thầy Pha, cô Hiền, thầy P.Trung.
Xem tiếp >>
11/12/2017 TKB lớp TC ĐHKK - K49. Từ 18/12/2017 - 13/01/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Thạch, cô Hiện, thầy Phong
Xem tiếp >>
11/12/2017 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 11/12 -16/12/2017. GV dạy thầy Tùng, cô Hà, thầy Pha, cô Thu
Xem tiếp >>
07/12/2017 TKB lớp TC ĐHCT - K49 (liên thông) Từ 18/12/2017 -20/01/2018. GV dạy cô H,Hà, cô Phượng, thầy Khánh
Xem tiếp >>
01/12/2017 TKB điều chỉnh lớp TC ĐHCT -K50. Từ 04/12/2017 - 06/01/2018. GV dạy thầy Vững, cô Hả Hà
Xem tiếp >>
28/11/2017 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 27/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy thầy Kháng, cô Thu, cô Thu Hà, thầy P.Trung, thầy Tùng
Xem tiếp >>
28/11/2017 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK -K50. Từ 27/11/2017 - 16/12/2017 . GV dạy thầy Kháng, cô Hiền, thầy Tùng, cô Thu.
Xem tiếp >>
24/11/2017 TKB lớp TC ĐHCT -K49 (liên thông) Từ 20/11/2017 -10/12/2017. GV dạy cô Tạ Thủy, cô Phượng, cô H.Hà.
Xem tiếp >>
23/11/2017 Lịch Thi Tốt Nghiệp Các Lớp Khóa 8, Khóa 48 Và Thi Lại Tốt Nghiệp Lớp KTDN - K4, KTDN -K7 Từ Ngày 04/12/2017.
Xem tiếp >>
15/11/2017 TKB Bổ sung mới lớp TC ĐHKK -K50. Từ 06/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy cô Thu, thầy Bình, thầy Kháng, cô Hiền, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB Lớp TC CN Ô Tô K50. Từ 27/11/2017 - 03/02/2018. GV Dạy cô Thu, Thầy Thành Trung, Cô Hiền
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB lớp TC CN Ô tô K49. Từ 04/12/2017 - 03/02/2018. GV dạy thầy Thành Trung, cô Hiền
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB ĐIÊU CHỈNH lớp TC Lái tàu - K50. Từ 20/11/2017 - 23/12/2017. GV dạy thầy Tiến, thầy Bình, thầy Tùng, thầy Nam.
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH lớp TC ĐHCT - K50. Từ 20/11/2017 - 06/01/2018. GV dạy thầy Bình, thầy Vững, cô Hà.
Xem tiếp >>
1234567