Các tin
21/03/2018 TKB lớp TC CN ô tô -K49. Từ 02/04/2018 - 15/04/2018. GV dạy thầy Tiên, thầy Tiến
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp TC CN ô tô - K50. Từ 02/04/2018 - 15/04/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Tiến, thầy Tiên.
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K49. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV dạy thầy Phong, thầy P.Trung, thầy Tín.
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp TC ĐCN -K49. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy TRúng, thầy Tín.
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp TC ĐHKK -K50. Từ 02/04/2018 - 05/05/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Tiên, thầy Trúng, cô Hà
Xem tiếp >>
21/03/2018 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 02./04/2018 - 05/05/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy Pha, cô Hà
Xem tiếp >>
19/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐCN -K49.Từ 26/02/2018 -31/03/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Trung, thầy Tùng, thầy Tín.
Xem tiếp >>
16/03/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Từ 23/3/2018 Môn Máy Điện Thầy Pha Dạy.
Xem tiếp >>
15/03/2018 TKB Điểu Chỉnh Lớp TC ĐHCT -K50. Ngày 16/3 (Hội Nghị VC) Môn PL Cô Tâm.
Xem tiếp >>
13/03/2018 Thông Báo Về Việc Mở Lớp Nghiệp Vụ Trưởng Tàu Hàng Dành Cho Lái Tàu. Đối Tượng Lớp Lái Tàu K49 Và Những Ai Chưa Có Chứng Chỉ. Thời Gian Đăng Ký 19/03/2018. Có File Đính Kèm
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC Lái Tàu ĐS - K50. Từ 12/03/2018 - 31/03/2018. GV Dạy Thầy Nam
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC Lái tàu ĐS - K49. Từ 12/03/2018 - 07/04/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điêu chỉnh lớp TC ĐHCT -K49. Từ 12/03/2018 - 21/04/2018. GV dạy cô Hà, cô Tâm.
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHCT - K50. Từ 12/03/2018 - 07/04/2018. GV dạy cô Hà, thầy Vững, cô Tâm.
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điểu chỉnh lớp TC CN ô tô - K49. Từ 26/02/02018 - 15/04/2018. GV dạy thầy Trung, thầy Tiến, thầy Tiên, thầy Dũng.
Xem tiếp >>
05/03/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC CN Ô tô -K50. Từ 26/02/2018 -15/04/2018. GV dạy thầy Quốc, thầy Tiến, thầy Trung, thầy Tiên, thầy Dũng.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC CN ô Tô - K49 Sau tết từ 26/02/2018 - 25/03/2018. GV dạy thầy Trung, thầy Tiến, thầy Tiên.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC CN ô Tô -K50 Sau tết Từ 26/02/2018 -25/03/2018. GV dạy thầy Quốc, thầy Trung, thầy Tiến, thầy Tiên, thầy Dũng
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC ĐHCT - K49. Sau tết từ 26/03/2018 - 21/04/2018. GV dạy cô Hà cô Tâm.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC ĐHCT - K50.Sau tết Từ 26/03/2018 - 21/04/2018. Gv dạy thầy Vững, cô Hà, cô Tâm.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS - K49 Sau tết từ 26/03/2018 - 14/04/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS -K50 Sau tết từ 26/03/2018 - 31/03/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC ĐHKK -K49 Sau tết từ 26/02/2018 -31/03/2018. GV dạy cô Hiền, thầy Trung, thầy Phong, thầy Tín.
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC ĐCN - K49 Sau tết từ 26/02/2018 - 31/03/2018. GV dạy thầy Tín, thầy Tùng, thầy Trúng
Xem tiếp >>
01/02/2018 TKB lớp TC ĐHKK - K50 Sau tết Từ 26/02/2018 - 31/03/2018. GV dạy thầy Trung, thầy Phong, thầy Tiên
Xem tiếp >>
12345678