Các tin
10/01/2019 TKB Điều Chỉnh Do Cúp Điện Ngày 09/01/2019. Lơp TC ĐCN -K51. Cô Hiền Dạy Môn nguội
Xem tiếp >>
28/12/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K51. Từ 31/12/2018 - 19/01/2019. GV Dạy Cô Hiền, Thầy Trúng.
Xem tiếp >>
24/12/2018 TKB Lớp TC ĐHKK - K50. Từ 24/12/2018 - 19/01/2019. GV Dạy Thầy Phong.
Xem tiếp >>
12/12/2018 TKB điều chỉnh lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 17/12/2018 -22/12/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
11/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Môn Chuyên Đề Lập Trình Cỡ Nhỏ Môn Thực Hành TB Điện : Giáo Viên Dạy Cô Hà, Thầy Trúng
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK -K50. Từ 03/12/2018 - 19/01/2019. GV dạy thầy Phong
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHCT -K50. Từ 03/12/2018 - 29/12/2018. GV Dạy Thầy Khánh.
Xem tiếp >>
30/11/2018 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHCT - K51. Từ 03/12/2018 - 22/12/2018. GV dạy thầy Vững, cô Phượng, cô Tâm
Xem tiếp >>
27/11/2018 TKB lớp TC ĐHCT -K50. Từ 17/12/2018 - 22/12/2018. GV dạy cô Thủy, thầy Khánh.
Xem tiếp >>
23/11/2018 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 03/12/2018 - 19/01/2018. GV dạy thầy Tín, cô Hà, thầy Trúng
Xem tiếp >>
23/11/2018 TKB lớp TC ĐHKK - K50 . Từ 24/12/2018-19/01/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Trung
Xem tiếp >>
20/11/2018 tkb (ĐIỀU CHỈNH) LỚP TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 26/11/2018-15/12/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
06/11/2018 TKB (Điều chỉnh) Lớp TC ĐHKK -K50. Từ 29/10/2018-22/12/2018. GV Dạy Thầy Dũng, Thầy Phong, Thầy Tín
Xem tiếp >>
02/11/2018 TKB (Điều chỉnh) Lớp TC Lái Tàu ĐS - K51. Từ 12/11/2018 - 22/12/2018.GV Dạy Thầy Tùng, Thầy Tiến, Cô Hiền
Xem tiếp >>
01/11/2018 TKB lớp TC CB ô tô K -49 + ô tô K50. Từ 29/10/2018-29/12/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Việt
Xem tiếp >>
01/11/2018 Thông Báo nộp Bằng Tốt Nghiệp (Bằng Gốc) Các Lớp CĐ - Khóa 9 Và Trung Cấp Khóa 49.
Xem tiếp >>
30/10/2018 TKB lớp TC ĐHCT -K51. Từ 12/11/2018 - 22/12/2018. Gv dạy thầy Vưng, cô Phượng, cô Tâm
Xem tiếp >>
26/10/2018 TKB Nhập Học Trễ LớpTC CN ô tô -K49 Môn Ve ký thuật. Từ 29/10/2018 - 10/11/2018. GV Dạy Thầy Tiến
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB (Điều Chỉnh) Lớp TC ĐCN - K51. Từ 15/10/2018 - 29/12/2018. GV Dạy Thầy Hoan, Thầy Hà, Cô Thu, Thầy Bình, Thầy Kháng, Thầy Tùng
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB học môn Giáo dục quốc phòng . Từ 04/11/2018 đến khí kết thúc theo lich.
Xem tiếp >>
19/10/2018 Thông Báo Kế Hoạch Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Các LowpsCaos Đẳng Khóa 12 Và CĐ ĐCN (Liên Thông ) K12 Và Các Lớp Trung Cấp Khóa 51, Các Lớp Học Trễ CĐ ĐCN -K10, CĐ KTDN -K11, CĐ ĐHCT -K11
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB lớp TC ĐHKK - K50. Từ 29/10/2018 - 22/12/2018. Gv dạy thầy Phong, thầy Tín, thầy Dũng.
Xem tiếp >>
18/10/2018 TKB Điểu chỉnh lớp TC ĐHCT - K51. Môn Pháp luật cô Thu dạy.
Xem tiếp >>
16/10/2018 DANH SÁCH CÁC LỚP TRUNG CẤP K50 HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GHÉP k51
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 15/10/2018 - 01/12/2018. GV dạy thầy Nam.
Xem tiếp >>
1234567