Các tin
05/04/2019 TKB Điêu Chỉnh Lớp TC ĐHCT - K50. Từ 01/04/2019 - 01/06/2019. GV Dạy Cô Thủy, cô Phượng
Xem tiếp >>
05/04/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT -K51. Từ 08/04/2019 - 18/05/2019. GV Dạy Cô Hà, Thầy Vững
Xem tiếp >>
04/04/2019 TKB lớp TC ĐCN -K51. Môn Giáo dục thể chất. Từ 08/04/2019 - 09/06/2019
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp TC ĐHKK - K50. Từ 08/04/2019 - 11/05/2019. GV dạy thầy Khanh.
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp TC ĐCN - K50. Từ 08/04/2019 - 18/05/2019. GV dạy thầy Phong
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Lớp TC ĐCN -K51. Từ 01/04/.2019 -11/05/2019. GV Dạy Thầy Thầy Trung, Cô Hà, Thầy Tín.
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Điều chỉnh Các Lớp TC Khóa 49 + Khóa 50, K51 Bổ Túc Văn Hóa . Từ 01/04/2019 - 05/05/2019. GV Dạy Thầy Tiến, Thầy Tùng, Cô Hiền.
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Điêu Chỉnh Lớp TC ĐHCT - K50. Từ 01/04/2019 - 01/06/2019. GV Dạy Cô Tâm,, Co Thủy, thầy KHánh
Xem tiếp >>
25/03/2019 Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Các Lớp Khóa 12 Và Các Lớp Trung Cấp Khóa 51.
Xem tiếp >>
25/03/2019 Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp (Đợt 2) Lớp TC CN Ô Tô - K49
Xem tiếp >>
18/03/2019 TKB Điều chỉnh lớp TC ĐHKK -K50. Từ 25/03/2019 - 30/03/2019. Học môn Pháp luật. GV dạy thầy Bình
Xem tiếp >>
05/03/2019 TB: KHÔNG tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV các lớp khóa 9 & khóa 49
Xem tiếp >>
05/03/2019 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHCT - K50. Từ 11/03/2019 - 20/04/2019. GV Dạy Thầy Khánh
Xem tiếp >>
28/02/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHKK -K50. Từ 18/02/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Phong, Thầy Khanh
Xem tiếp >>
26/02/2019 TKB Điêu Chỉnh Lớp TC ĐCN -K51 Sau Tết. Từ 18/02/2019 - 30/03/2019. GV Dạy Thầy Trung, Thầy Tín, Cô Hà, Thầy Phong
Xem tiếp >>
22/02/2019 TKB Lớp TC ĐHCT - K51. Từ 11/03/2019 - 13/04/2019. GV Dạy Thầy Vững, Cô Tâm, Cô Hà, Cô Phượng
Xem tiếp >>
22/02/2019 Thông báo: Lễ trao bằng tốt nghiệp (dự kiến) cho HSSV các lớp khóa 9 & khóa 49.
Xem tiếp >>
21/02/2019 Thông báo kế hoạch học sinh các lớp trung cấp khóa 49 và khóa 50 học lớp bổ túc văn hóa. có lich học bên dưới
Xem tiếp >>
21/02/2019 TKB Các lớp TC Khóa 49 + Khóa 50 Bổ túc văn hóa . Từ 04/03/2019 - 06/04/2019. GV dạy thầy Tiến, thầy Tùng, cô Hiền.
Xem tiếp >>
20/02/2019 TKB Lớp TC Lái Tàu ĐS - K51.Từ 11/03/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Nam
Xem tiếp >>
20/02/2019 TKB lớp TC Lái tàu ĐS - K50.Từ 28/02/2019 - 09/03/2019. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
10/01/2019 TKB Điều Chỉnh Do Cúp Điện Ngày 09/01/2019. Lơp TC ĐCN -K51. Cô Hiền Dạy Môn nguội
Xem tiếp >>
28/12/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K51. Từ 31/12/2018 - 19/01/2019. GV Dạy Cô Hiền, Thầy Trúng.
Xem tiếp >>
12/12/2018 TKB điều chỉnh lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 17/12/2018 -22/12/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
11/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Môn Chuyên Đề Lập Trình Cỡ Nhỏ Môn Thực Hành TB Điện : Giáo Viên Dạy Cô Hà, Thầy Trúng
Xem tiếp >>
1234567