Các tin
15/11/2017 TKB Bổ sung mới lớp TC ĐHKK -K50. Từ 06/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy cô Thu, thầy Bình, thầy Kháng, cô Hiền, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB Lớp TC CN Ô Tô K50. Từ 27/11/2017 - 03/02/2018. GV Dạy cô Thu, Thầy Thành Trung, Cô Hiền
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB lớp TC CN Ô tô K49. Từ 04/12/2017 - 03/02/2018. GV dạy thầy Thành Trung, cô Hiền
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB ĐIÊU CHỈNH lớp TC Lái tàu - K50. Từ 20/11/2017 - 23/12/2017. GV dạy thầy Tiến, thầy Bình, thầy Tùng, thầy Nam.
Xem tiếp >>
14/11/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH lớp TC ĐHCT - K50. Từ 20/11/2017 - 06/01/2018. GV dạy thầy Bình, thầy Vững, cô Hà.
Xem tiếp >>
06/11/2017 TKB lớp TC ĐHCT -K49. Từ 06/11/2017 - 23/12/2017. GV dạy thầy Khánh, cô Tạ thủy, cô Thu Thủy
Xem tiếp >>
23/10/2017 TKB lớp TC ĐHKK - K49. Từ 06/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy thầy Phong, thầy Thạch
Xem tiếp >>
23/10/2017 TKB lớp TC ĐCN -K49. Từ 06/11/2017 - 30/12/2017. GV dạy thầy P.Trung, thầy Tín
Xem tiếp >>
19/10/2017 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 06/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy cô Thu, thầy Bình, thầy Hà, thầy Kháng, cô Thu Hà
Xem tiếp >>
19/10/2017 TKB lớp CN Ô tô K-50. Từ 06/11/2017 - 26/11/2017. GV dạy cô Thu, thầy Bình, thầy Hà, thầy Tiến, cô Hiền
Xem tiếp >>
19/10/2017 TKB Điều Chỉnh Lớp CN Ô Tô K50. Từ 30/10/2017-26/11/2017. Thầy Tiến, Cô Hiền Dạy
Xem tiếp >>
19/10/2017 TKB Điều chỉnh lớp CN ô Tô K49. Từ 30/10/2017-26/11/2017. Thầy Tiến, cô Hiền dạy
Xem tiếp >>
18/10/2017 Lịch Học Bù Ngày 20/10 Nghỉ (Ngày Phụ Nữ VN). Lớp ĐHCT-K9; ĐHCT-K11; ĐHCT-K50; Lái Tàu K50; GĐN -K50; KHV -K50. GV Cô Tâm, Cô Thu, Cô Phượng, Thầy Hà, Thầy Tiến, Thầy Hoan
Xem tiếp >>
06/10/2017 Kế Hoạch Tổ Chức Thi Tốt Nghiệp Các Khóa : Cao Đẳng Khóa 7 Và Trung Cấp Khóa 47.
Xem tiếp >>
02/10/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH Lớp TC CN Ô Tô- K49. Từ 02/10/2017 - 26/11/2017. GV Dạy cô Thu, thầy Tiến, cô Hiền
Xem tiếp >>
02/10/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH Lớp TC CN ô Tô- K50. Từ 02/10/2017 - 05/11/2017. GV Dạy Thầy Hoan, Thầy Hà, Thầy Bình, Thầy Tiến, cô Hiền
Xem tiếp >>
02/10/2017 TKB ĐIỀU CHỈNH Lớp TC ĐCN- K50. Từ 02/10/2017 - 04/11/2017. GV Dạy Thầy Hoan, Thầy Hà, Thầy Bình, thầy Kháng
Xem tiếp >>
27/09/2017 TKB lớp TC Lái tàu -K49. Từ 09/10/2017 -18/11/2017. GV dạy thầy Nam. thầy Minh
Xem tiếp >>
20/09/2017 TKB Lớp TC Lái tàu đường sắt - K50. Từ 25/9/2017 - 28/10/2017. GV Dạy Thầy Hà, Thầy Tùng, Thầy Hoan, Cô Thu
Xem tiếp >>
20/09/2017 TKB lớp TC ĐHCT - K50. Từ 25/9/2017 - 28/10/2017. GV dạy thầy Hà, thầy Thắng, thầy Hoan, cô Thu
Xem tiếp >>
31/08/2017 TKB lớpTC ĐHCT Liên thông K49. ĐIỀU CHỈNH Từ 04/9/2017 - 03/12/2017. GV dạy Cô Hải Hà, cô Tâm, thầy Vững, cô Thu Thủy, cô Tạ Thủy, thầy Bình
Xem tiếp >>
25/08/2017 TKB Điều chỉnh lớp CN ô tô K49 Từ 28/08/2017 - 26/11/2017. GV dạy thầy Quốc, côThu, thầy Tiến, cô Hiền.
Xem tiếp >>
18/08/2017 Lịch báo cáo TN lớp ĐCN - K8. đồ án môn học cung cấp điện và báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp CĐN Điện công nghiệp K8.
Xem tiếp >>
03/08/2017 Thông báo tuyển sinh năm 2017
Xem tiếp >>
26/06/2017 TKB sau hè lớp TCN ĐCN - K48. Từ 28/8/2017 - 29/10/2017. GV dạy thầy Phong, thầy Tùng, cô Thu Hà
Xem tiếp >>
1234567