Các tin
06/11/2018 TKB (Điều chỉnh) Lớp TC ĐHKK -K50. Từ 29/10/2018-22/12/2018. GV Dạy Thầy Dũng, Thầy Phong, Thầy Tín
Xem tiếp >>
02/11/2018 TKB (Điều chỉnh) Lớp TC Lái Tàu ĐS - K51. Từ 12/11/2018 - 22/12/2018.GV Dạy Thầy Tùng, Thầy Tiến, Cô Hiền
Xem tiếp >>
01/11/2018 TKB lớp TC CB ô tô K -49 + ô tô K50. Từ 29/10/2018-29/12/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Việt
Xem tiếp >>
01/11/2018 Thông Báo nộp Bằng Tốt Nghiệp (Bằng Gốc) Các Lớp CĐ - Khóa 9 Và Trung Cấp Khóa 49.
Xem tiếp >>
30/10/2018 TKB lớp TC ĐHCT -K51. Từ 12/11/2018 - 22/12/2018. Gv dạy thầy Vưng, cô Phượng, cô Tâm
Xem tiếp >>
26/10/2018 TKB Nhập Học Trễ LớpTC CN ô tô -K49 Môn Ve ký thuật. Từ 29/10/2018 - 10/11/2018. GV Dạy Thầy Tiến
Xem tiếp >>
24/10/2018 TKB (Điều Chỉnh) Lớp TC ĐCN - K51. Từ 15/10/2018 - 29/12/2018. GV Dạy Thầy Hoan, Thầy Hà, Cô Thu, Thầy Bình, Thầy Kháng, Thầy Tùng
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB học môn Giáo dục quốc phòng . Từ 04/11/2018 đến khí kết thúc theo lich.
Xem tiếp >>
19/10/2018 Thông Báo Kế Hoạch Học Môn Giáo Dục Quốc Phòng Các LowpsCaos Đẳng Khóa 12 Và CĐ ĐCN (Liên Thông ) K12 Và Các Lớp Trung Cấp Khóa 51, Các Lớp Học Trễ CĐ ĐCN -K10, CĐ KTDN -K11, CĐ ĐHCT -K11
Xem tiếp >>
19/10/2018 TKB lớp TC ĐHKK - K50. Từ 29/10/2018 - 22/12/2018. Gv dạy thầy Phong, thầy Tín, thầy Dũng.
Xem tiếp >>
18/10/2018 TKB Điểu chỉnh lớp TC ĐHCT - K51. Môn Pháp luật cô Thu dạy.
Xem tiếp >>
16/10/2018 DANH SÁCH CÁC LỚP TRUNG CẤP K50 HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GHÉP k51
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB (Điều chỉnh) lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 15/10/2018 - 01/12/2018. GV dạy thầy Nam.
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB lớp TC ĐHCT - K50. Từ 29/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô Hà, thầy Khánh, cô Phượng, cô Thủy
Xem tiếp >>
15/10/2018 TKB lớp TC ĐHKK -K50. Từ 29/10/2018-22/12/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Phong, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB lớp TC ĐCN -K50. Từ 15/10/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô Thu, cô Hà, thầy Trúng, thầy Tín.
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB NHẬP HỌC TRỄ Lớp TC ĐHKK - K50 (MÔN PHÁP LUẬT) HỌC GHÉP ĐCN -K51. TỪ 29/10/2018 - 03/11/2018. GV DẠY THẦY BÌNH
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB NHẬP HỌC TRỄ Lớp TC ĐHKK - K49 (MÔN PHÁP LUẬT) HỌC GHÉP ĐCN -K51. TỪ 29/10/2018 - 03/11/2018. GV DẠY THẦY BÌNH
Xem tiếp >>
12/10/2018 TKB NHẬP HỌC TRỄ lớp TC ĐCN - K49 (MÔN PHÁP LUẬT) HỌC GHÉP ĐCN -K51. TỪ 29/10/2018 - 03/11/2018. GV DẠY THẦY BÌNH
Xem tiếp >>
11/10/2018 TKB (Điểu chỉnh) lớp TC ĐCN - K50. Từ 15/10/2018 - 01/12/2018. GV dạy thầy Tín, cô Hà, thầy Trúng.
Xem tiếp >>
01/10/2018 TKB (Điều chỉnh ) Lớp TC ĐHCT -K50. Từ 01/10/2018 - 03/11/2018. GV dạy cô H,Hà, cô Tâm
Xem tiếp >>
28/09/2018 TKB lớp TC ĐCN -K51. Từ 01/10/2018 - 03/11/2018. GV dạy thầy Hoan, cô Thu, thầy Hà, thầy Bình
Xem tiếp >>
25/09/2018 TKB lớp TC Lái tàu Đường sắt - K51. Từ 26/09/2018-10/11/2018. GV dạy thầy Bình, cô Thu, thầy Hà, thầy Hoan
Xem tiếp >>
24/09/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHKK -K50. Từ 17/09/2018 - 20/10/2018. GV Dạy Thầy Phong, Thầy Dũng, Thầy Trúng
Xem tiếp >>
10/09/2018 TKB lớp TC ĐHKK -K49. Từ 17/09/2018 - 27/10/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Trung.
Xem tiếp >>
123456