Các tin
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT -K49 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Hải Hà
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K50 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Tạ thủy cô Hằng
Xem tiếp >>
04/06/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS - K50. Từ 05/06/2016 - 07/07/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHKK - K49. Từ 18/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy Trung, Thầy Tín, Thầy Phong.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K49. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy Phong, Cô Hà, Thầy Trung, Thầy Tín.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐHKK - K50. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy TRúng, Thầy Trung, Thầy Tín, Thầy Phong
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp TC ĐCN -K50. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Thầy P.Trung, Thầy Trúng, Thầy Tín
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Các Lớp Khóa 49, Khóa 50 Có HSSV Nhập Học Trễ Học Các Môn Chưa Học . Từ 03/06 - 29/07/2018. GV Dạy Cô Loan, Thầy Thạo, Cô Hằng
Xem tiếp >>
25/05/2018 TKB lớp TC ĐHCT - K50. Từ 11/06/2018 - 07/07/2018. GV dạy cô Tâm, cô Tạ Thủy
Xem tiếp >>
25/05/2018 TKB lớp TC ĐHCT - K49 .Từ 04/06/2018 - 07/07/2018. Gv dạy cô H.Hà, thầy Khánh
Xem tiếp >>
23/05/2018 TKB lớp TC CN ô tô - K50. Từ 21/05/2018 - 07/07/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Việt
Xem tiếp >>
23/05/2018 TKB lớp TC CN ô tô - K49. Từ 21/05/2018 - 07/07/2018. GV dạy thầy Dũng, thầy Việt
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp TC ĐHKK - K50. Từ 14/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy Trúng, cô Hà, thầy Phong
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp CĐ ĐCN - K50. Từ 14/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy thầy Pha, cô Hà, thầy Tín, thầy Trung
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB Lớp TC ĐHKK -K49. Từ 14/05/2018 - 16/06/2018. GV Dạy Thầy Tín, Thầy P.TRung
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp TC ĐCN -K49. Từ 14/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy thầy Phong, cô Hà
Xem tiếp >>
16/04/2018 TKB lớp TC CN ô tô -K49. Từ 23/04/2018 - 20/05/2018. GV dạy thầy Dũng.
Xem tiếp >>
16/04/2018 TKB lớp TC CN ô tô -K50. Từ 23/04/2018 - 20/05/2018. GV dạy thầy Dũng.
Xem tiếp >>
13/04/2018 TKB Điều chỉnh Lớp Nghiệp Vụ Tưởng Tàu Hàng Dành Cho Lái Tàu. Từ 16/4/2018 - 26/5/2018.GV Dạy Thầy Nam, cô Phượng
Xem tiếp >>
11/04/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT - K49. Từ 16/4/2018 -05/5/2018. GV Dạy Cô Tâm.
Xem tiếp >>
11/04/2018 TKB Điều chỉnh lớp TCTKB Điều Chỉnh Lớp TC ĐHCT - K50. Từ 16/4/2018 -16/6/2018. GV Dạy Cô Tạ Thủy, cô Tâm, cô Hằng, thầy Khánh.
Xem tiếp >>
06/04/2018 Lịch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
06/04/2018 Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Lớp TC ĐHCT Liên Thông - K49 Và Các Lớp Thi Lại Đợt 2 (Cao Đẳng ĐCN -K8; TC Lái Tàu K48; CN Ô Tô K48).
Xem tiếp >>
05/04/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS - K49. Từ 09/04/2018 - 14/04/2018. GV dạy thày Nam
Xem tiếp >>
05/04/2018 TKB lớp TC Lái tàu ĐS -K50. Từ 09/04/2018 - 14/04/2018. GV dạy thầy Nam
Xem tiếp >>
123456