Các tin
05/06/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K11 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Tạ thủy cô Hằng
Xem tiếp >>
05/06/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K10 . Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy Cô Hải Hà.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Lớp CĐ KTDN -K10. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV Dạy Cô Oanh
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy cô Oanh
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 18/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Trung, thầy Tín, thầy Phong.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 11/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Phong, cô Hà, thầy Trung, thầy Tín.
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy TRúng, thầy Trung, thầy Tín, thầy Phong
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy Trúng, thầy Tín
Xem tiếp >>
28/05/2018 TKB các lớp Khóa 9, khóa 10, khóa 11 có HSSV nhập học trễ học các môn chưa học . Từ 03/06 - 07/10/2018. GV dạy cô Loan, thầy Thạo, cô Hằng
Xem tiếp >>
25/05/2018 TKB Lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 11/06/2018 - 07/07/2018. GV Dạy cô Tâm, cô Tạ Thủy
Xem tiếp >>
25/05/2018 TKB Lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 04/06/2018 - 07/07/2018. GV Dạy Thầy Khánh, cô H.Hà
Xem tiếp >>
25/05/2018 TKB lớp CĐ ĐHCT - K9. Từ 04/06/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Khánh
Xem tiếp >>
16/05/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K1. Từ 21/05/2018 - 09/06/2018. GV dạy cô Hải Hà, cô Oanh
Xem tiếp >>
09/05/2018 TKB Điều chỉnh Lớp CĐ KTDN -K9. Từ 07/05/2018 - 16/06/2018. GV Dạy Thầy Thạch, Cô Dung
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 14/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy Pha, cô Hà, thầy Trung, thầy Tín
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 14/05/2018 - 16/06/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy TÍn
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 14/05/2018 - 09/06/2018. GV dạy thầy Phong, cô Hà
Xem tiếp >>
08/05/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11. Từ 14/05/2018 - 02/06/2018. GV dạy cô Hà, thầy Trúng, thầy Phong
Xem tiếp >>
07/05/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K9. Từ 07/05/2018 - 30/06/2018. GV dạy thầy Thạch, cô Dung
Xem tiếp >>
12/04/2018 KB Lớp CĐ KTDN -K11. Từ 30/04/2018 - 02/06/2018. GV Dạy Cô Oanh, cô Hải Hà
Xem tiếp >>
12/04/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K10. Từ 23/04/2018 - 02/06/2018. GV dạy cô Oanh
Xem tiếp >>
11/04/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 16/4/2018 -16/6/2018. GV Dạy Cô Tạ Thủy; cô Tâm, cô Hằng, thầy Bình, thầy Khánh
Xem tiếp >>
11/04/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT - K10. Từ 16/4/2018 -05/5/2018. GV Dạy Cô Tâm, thầy Tiến
Xem tiếp >>
11/04/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT - K9. Từ 16/4/2018 -28/4/2018. GV dạy cô Tạ Thủy.
Xem tiếp >>
09/04/2018 Lịch báo cáo đồ án môn học CĐ ĐCN -K9. Môn Đồ án TBĐ; Môn Đồ án Cung cấp điện. GV thầy Trúng, cô Hà
Xem tiếp >>
1234