Các tin
16/04/2019 Thông báo: Danh sách xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp môn CHÍNH TRỊ các lớp khóa 12 ( 01 file gồm 4 sheet cho 4 lớp)
Xem tiếp >>
05/04/2019 TKB Điêu Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT - K11. Từ 01/04/2019 - 01/06/2019. GV Dạy Cô Phượng, Co Thủy, Cô Tâm
Xem tiếp >>
05/04/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K12. Từ 08/04/2019 - 18/05/2019. GV Dạy Cô Hà, Thầy Vững
Xem tiếp >>
04/04/2019 TKB Điều chỉnh Lớp CĐ ĐCN -K12 (Liên Thông) Từ 08/04/2019 - 25/05/2019. GV Dạy Thầy P.Trung, Thầy Tùng,Thầy Hà
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Lớp CĐ KTDN -K11. Từ 15/04/2019 - 04/05/2019. GV Dạy Cô Oanh
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Lớp CĐ KTDN -K10. Từ 15/04/2019 - 04/05/2019. GV Dạy Cô Oanh
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 08/04/2019 - 13/04/2019. GV dạy cô Sơn
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 08/04/2019 - 13/04/2019. GV dạy cô Sơn
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11. Từ 08/04/2019 - 11/05/2019. GV dạy thầy Khanh, thây Hoan.
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 08/04/2019 - 18/05/2019. GV dạy Phong, thầy P.Trung, thầy Tín, thầy Tùng.
Xem tiếp >>
01/04/2019 TKB Lớp CĐ ĐCN -K12. Từ 01/04/.2019 -11/05/2019. GV Dạy Thầy Thầy Trung, Cô Hà, Thầy Tín.
Xem tiếp >>
25/03/2019 Kế Hoạch Thi Tốt Nghiệp Môn Chính Trị Các Lớp Khóa 12 Và Các Lớp Trung Cấp Khóa 51.
Xem tiếp >>
22/03/2019 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 25/03/0219 - 06/04/2019. GV dạy thầy Tín, thầy Trúng
Xem tiếp >>
21/03/2019 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 18/03/2019 -06/04/2019. GV dạy thầy Trúng, thầy Khanh
Xem tiếp >>
13/03/2019 TKB Điều chỉnh Lớp CĐ KTDN -K12. Từ 18/03/2019 - 25/05/2019. GV Dạy Cô Thao, Thầy Bình, Thầy Nhậm, Thầy Hiệp
Xem tiếp >>
05/03/2019 TB: KHÔNG tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV các lớp khóa 9 & khóa 49.
Xem tiếp >>
05/03/2019 TKB Điều chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K11. Từ 11/03/2019 - 20/04/2019. GV Dạy Thầy Khánh, Cô Tâm.
Xem tiếp >>
04/03/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ KTDN -K12. Từ 04/03/2019 - 09/03/2019. GV Dạy Cô Thao, thầy Hiệp.
Xem tiếp >>
04/03/2019 TKB Điều chỉnh lớp CĐ KTDN -K11. Từ 04/03/2019 - 23/03/2019. GV dạy cô Oanh.
Xem tiếp >>
28/02/2019 TKB Điều chỉnh Lớp CĐ ĐCN (Liên Thông ) -K12 Sau Tết. Từ 18/02/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Trúng, Cô Sơn
Xem tiếp >>
28/02/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐCN -K10 Sau Tết. Từ 18/02/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Trúng, Cô Sơn, Cô Hà
Xem tiếp >>
28/02/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHKK -K10 Từ 18/02/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Khanh Cô Thao, Cô Sơn Thầy Phong
Xem tiếp >>
28/02/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHKK -K11 Sau Tết. Từ 18/02/2019 - 06/04/2019. GV Dạy Thầy Pha, Thầy Phong, Thầy Trúng
Xem tiếp >>
26/02/2019 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐCN -K12 Sau Tết. Từ 18/02/2019 - 30/03/2019. GV Dạy Thầy Trung, thầy Tín, Cô Hà, Thầy Phong
Xem tiếp >>
22/02/2019 TKB Lớp CĐ ĐHCT-K12. Từ 11/03/2019 - 13/04/2019. GV Dạy Thầy Vững, Thầy Bình, Cô Tâm, Cô Hà, Cô Phượng
Xem tiếp >>
123