Các tin
10/01/2019 TKB Điều Chỉnh Do Cúp Điện Ngày 09/01/2019. Lơp CĐ KTDN -K10. Cô Dung Dạy Môn Tin học kế toán
Xem tiếp >>
10/01/2019 TKB Điều Chỉnh Do Cúp Điện Ngày 09/01/2019. Lơp CĐ KTDN -K11. Cô Oanh Dạy Môn KTHCSN
Xem tiếp >>
10/01/2019 TKB Điều Chỉnh Do Cúp Điện Ngày 09/01/2019. Lơp CĐ ĐCN -K12. Cô Hiền Dạy môn Nguội.
Xem tiếp >>
10/01/2019 TKB Điều chỉnh do Cúp điện ngày 09/01/2019. lơp CĐ KTDN -K12. Cô Thao dạy.
Xem tiếp >>
28/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ KTDN -K12. Từ 31/12/2018 - 19/01/2019. GV Dạy Cô Thao, Cô Hằng, cô Thu, Thầy Bình
Xem tiếp >>
28/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K12.Từ 31/12/2018 - 19/01/2018. GV dạy cô Hiền, cô Thu, cô Hằng, thầy Bình, thầy Trúng.
Xem tiếp >>
24/12/2018 TKB lớp CĐ KTDN - K10. Từ 31/12/2018 - 19/01/2019. GV dạy cô Dung
Xem tiếp >>
24/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 17/12/2018 - 19/01/2019. GV Dạy Thầy Phong (NeW)
Xem tiếp >>
24/12/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 24/12/2018 - 19/01/2019. GV dạy thầy Tín, thầy Phong.
Xem tiếp >>
12/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN (LT) - K12. Từ 17/12/2018 - 26/01/2019. GV dạy cô Loan, cô Hà, thầy Trung.
Xem tiếp >>
12/12/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 17/12/2018 - 19/01/2019. GV dạy cô Oanh.
Xem tiếp >>
11/12/2018 TKB học bù môn Chính trị lớp ĐHCT -K12. Từ 10/12/2018 -15/12/2018. GV dạy cô Thu.
Xem tiếp >>
11/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K11. Môn Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ môn Thực hành TB điện : Giáo viên dạy cô Hà, thầy Trúng
Xem tiếp >>
10/12/2018 TKB Lớp CĐ ĐCN -K12( liên thông). Môn Giáo Dục Thể Chất. Từ 07/01/2019 - 27/01/2019. GV Dạy Thầy Bình
Xem tiếp >>
10/12/2018 TKB Lớp CĐ ĐCN -K12. Môn Giáo Dục Thể Chất. Từ 17/12/2018 - 27/01/2019. GV Dạy Thầy Bình
Xem tiếp >>
10/12/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K12. Môn Giáo dục thể chất. Từ 17/12/2018 - 27/01/2019. GV dạy thầy Bình
Xem tiếp >>
10/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K10. Từ 03/12/2018 -22/12/2018. GV dạy cô Phượng, cô Tâm
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11. Từ 17/12/2018 - 19/01/2019. GV dạy thầyTín, thầy Phong
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K11. Từ 03/11/2018 - 15/12/2018. GV dạy thầy Phong, thầy Tín
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ KTDN -K11, Môn Chính Trị. Tuần Từ 03/12/2018 - 08/12/2018. GV Dạy Cô Thu, cô Oanh
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐCN -K11, Môn Chính Trị. Tuần Từ 03/12/2018 - 08/12/2018. GV Dạy Cô Thu, Thầy Tín, thầy Trúng, cô Hà
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK -K11, môn chính trị. Tuần từ 03/12/2018 - 08/12/2018. GV dạy cô Thu, thầy Tín
Xem tiếp >>
03/12/2018 TKB Điêu chỉnh Lớp CĐ ĐHCT -K11. Từ 03/12/2018 - 29/12/2018. GV Dạy Cô Hà, Thầy Khánh
Xem tiếp >>
30/11/2018 TKB điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K12. Từ 03/12/2018 - 22/12/2018. GV dạy thầy Bình, cô Thu, thầy Hà, cô Phượng, thầy Vững , cô Tâm
Xem tiếp >>
27/11/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHCT -K10. Từ 03/12/2018 -22/12/2018. GV dạy cô Phượng, cô Tâm
Xem tiếp >>
123