Các tin
16/01/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 01/01/208 - 27/01/2018 . GV dạy thầy P.Trung, cô Hà, cô Hằng, thầy Pha, cô Hiền
Xem tiếp >>
15/01/2018 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK -K11. từ 22/01/0218 - 27/01/2018. GV dạy thầy P.Trung, thầy Phong, cô Hiền, cô Hằng
Xem tiếp >>
15/01/2018 TKB Điểu chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 22/01/2018 -27/01/2018. GV dạy thầy Phong, Thầy Trúng, cô Hiền
Xem tiếp >>
12/01/2018 Điều chỉnh TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 08/01/2018 -27/01/2018. GV dạy cô Thao, cô Oanh
Xem tiếp >>
11/01/2018 TKB các lớp CĐ KTDN - K11; CĐ ĐCN -K11; CĐ ĐHKK -K11.Học môn Giáo dục thể chất Từ 08/01/2018 -29/04/2018. Gv dạy thầy Bình
Xem tiếp >>
08/01/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K9. Từ 29/01/2018 - 03/02/2018. Gv dạy cô Hà, thầy Tín.
Xem tiếp >>
08/01/2018 TKB lớp CĐ ĐCN -K10. Từ 01/01/2018 - 03/02/2018. Gv dạy thầy Tín, thầy Tùng
Xem tiếp >>
04/01/2018 TKB Điều Chỉnh Lớp CĐ ĐHKK -K11. Tuần cuối T01/2018. GV Dạy Thầy P.Trung, Cô Hiền, Cô Hằng, Thầy Phong, Thầy Tiên
Xem tiếp >>
04/01/2018 TKB điều chỉnh Lớp CĐ ĐCN -K11. Tuần cuối T01/2018. Thầy Tùng, Cô Hà, Thầy Pha, Cô Hằng, Cô Hiền, Thầy P.Trung.
Xem tiếp >>
04/01/2018 TKB lớp CĐ KTDN -K10.Từ 15/01/2018 - 03/02/2018. GV dạy cô Oanh, cô Phương, thầy Thạch
Xem tiếp >>
26/12/2017 TKB lớp CĐ ĐHKK -K11. Từ 25/12/2017 - 03/02/2018. GV dạy thầy Phong, cô Hằng, thầy Tùng, cô Hiền, thầy P.Trung
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB Lớp CĐ ĐHCT -K9. Từ 01/01/2018 - 13/01/2018. GV Dạy Cô Phượng, Cô Tâm
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB Lớp CĐ ĐHCT -K10. Từ 01/01/2018 - 13/01/2018. GV Thầy Khánh
Xem tiếp >>
25/12/2017 TKB Lớp CĐ ĐHCT -K 11. Từ 01/01/2018 - 13/01/2018. GV Dạy Thầy Vững, Cô H.Hà, Cô Thu, Thầy Bình
Xem tiếp >>
21/12/2017 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 15/01/2018-27/01/208. GV dạy thầy Trúng, thầy Phong, cô Hiền
Xem tiếp >>
21/12/2017 TKB Điều chỉnh lớp CĐ ĐCN -K9. Từ 15/01/2018-27/01/2018. GV dạy thầy Trúng, cô Sơn, cô Hà
Xem tiếp >>
21/12/2017 TKB lớp KTDN -K9 Điều chỉnh GV dạy. Từ 25/12/2017 - 03/02/2018. GV dạy cô Thúy, thầy Thạch
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB lớp CĐ ĐHKK -K10. Từ 18/12/2017 - 13/01/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Thạch, cô Hiền, thầy Phong
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 25/12/2017 - 03/02/2018. thầy Tùng, cô Hà, thầy Pha, cô Hằng, cô Hiền, thầy P.Trung.
Xem tiếp >>
15/12/2017 TKB lớp CĐ KTDN -K11. Từ 25/12/2017 - 27/01/2018. GV dạy cô Thao, cô Oanh. thầy Hoan.
Xem tiếp >>
11/12/2017 TKB lớp CĐ ĐCN - K9. Từ 11/12/2017 -13/01/2018. GV dạy thầy Trúng, cô Sơn.
Xem tiếp >>
11/12/2017 TKB lớp CĐ ĐHKK - K10. Từ 18/12/2017 - 13/01/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Thạch, thầy Phong, cô Hiền
Xem tiếp >>
11/12/2017 TKB lớp CĐ ĐCN -K11. Từ 11/12/2017 -16/12/2017. GV dạy thầy Tùng, cô Hà, thầy Pha, cô Hằng
Xem tiếp >>
07/12/2017 TKB lớp CĐ ĐCN -K9. Từ 11/12/2017- 13/01/2018. GV dạy thầy Trúng, thầy Tín.
Xem tiếp >>
05/12/2017 TKB lớp CĐ KTDN -K11, Từ 20/11/2017 - 16/12/2017. GV dạy thầy Hoan, cô Thu, thầy Hà, thầy Bình
Xem tiếp >>
12345678910