• [4/10/2024]TKB lớp K56 - SC Gác đường ngang, gác CC, gác hầm ĐS. Từ 10/04/2024 - 02/06/2024. GV dạy thầy Tiến, thầy Thắng, thầy Đông, thầy Hùng

 • [1/3/2024 ]TKB lớp K56 - SC Gác ghi, GNĐMTX 1. Từ 08/01/2024 - 27/01/2024. GV dạy thầy Khánh, cô Tâm

 • [10/27/202]TKB Điều chỉnh lớp K56 - SC Gác ghi, ghép nối ĐMTX . Từ 13/11/2023 - 20/01/2024. GV dạy cô Hà, thầy Khánh, cô Tâm, cô Phượng

 • [9/5/2023 ]TKB lớp K55 - SC Thông tin tín hiệu. Từ 06/09/2023 -28/10/2023. GV dạy thầy Đông, thầy Kháng, thầy Hiếu

 • [3/3/2023 ]TKB lớp K55 - SC GĐN, Gác cầu chung, gác hầm ĐS 2(PN). Từ 08/03/2023 -22/04/2023. GV dạy thầy Nam, Thầy Thắng, thầy Tiến, thầy Hùng, cô Sơn

 • [2/27/2023]TKB Điều chỉnh lớp K55 - SC Gác ghi ghép nối ĐMTX 1(PN) . từ 27/02/2022 - 25/03/2023. GV dạy thầy Khánh, cô Tâm

 • [12/19/202]TKB điều chỉnh lớp K55 - SC Gác ghi ghép nối ĐMTX 1(PN) . Từ 19/12/2022-07/01/2023. GV dạy thầy Khánh, cô Tâm

 • [10/4/2022]TKB Khóa 55 - Sơ cấp Gác ghi ghép nối đầu máy toa xe 1(PN). Từ ngày 10/10/2022 - 03/12/2022. GV dạy cô Phượng, cô Tâm , cô Tâm, cô Hà.

 • [10/4/2022]TKB Khóa 55 - SC Gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm đường sắt 1(PN). Từ ngày 10/10/2022 -26/11/2022. GV dạy thầy Hùng, thầy Tiến, thầy THắng, cô Sơn.

 • [9/23/2022]TKB Điều chỉnh lớp K55 - TTTH ĐS (1PN). Từ 26/09/2022 - 22/10/2022. GV dạy thầy Hiếu, thầy Đông, thầy Phú

 • DANH MỤC NHÓM TIN
  số haisố támsố basố támsố bẩysố mộtsố năm
  Đang online: 1
  Hôm nay: 25
  Hôm qua: 288
  Tuần này: 25
  Tuần trước: 1,822
  Tháng này: 20,457
  Tháng trước: 2,623,441
  Tất cả: 2,838,715
  Web browse : Unknown0.0
  Your IP : 3.236.142.143
  Ngày 16 tháng 6 năm 2024

  BẢNG ĐIỂM HỆ CAO ĐẲNG.
  Bảng điểm hệ trung cấp, sơ cấp.
  Học Bổng - Khen Thưởng.